Sakrament Bierzmowania za nami - piękne wydarzenie na drodze naszej wiary. To była wielka przyjemność przygotowywać Was do Sakramentu , podziękowania dla waszych Rodziców za ich  otwartość i zaangażowanie (pani Karolina - jak zawsze zaszalała z kwiatami!).Bóg Zapłać Pani Lucynie ,pani organistce Monice i dziewczynom z Presto - pomogły wydobyć z Was ukryte talenty wokalne (pozdrawiam Mateusza!) Bóg Zapłać LSO ,panu Zakrystianinowi i wszystkim !Ksiądz Bp Piotr był pod wrażeniem naszej małej wspólnoty

Powrót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrzędy sakramentu bierzmowania:

Po Ewangelii - (wszyscy stoją) ks. Proboszcz prosi Biskupa o udzielenie sakramentu bierzmowania

po dialogu Proboszcza z Biskupem, ks. Biskup zwraca się do kandydatów:

Droga młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem,

jakich  łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

Kandydacie odpowiadają:

 

 Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary, i do postępowania według jej zasad. Amen.

 

Homilia (kazanie)

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Po pytaniach skierowanych do kandydatów, ksiądz Biskup mówi: Taka jest nasza wiara..., ... jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Kandydaci odpowiadają: Amen.

II.

liturgia sakramentu

Włożenie rąk: Biskup odmawia nad bierzmowanymi modlitwę. Odpowiadamy: Amen.

Namaszczenie Krzyżmem św.

Biskup Krzyżmem św. kreśli znak krzyża na czole bierzmowanego i mówi: "N. przyjmij znamię daru Ducha Świętego".

Bierzmowany odpowiada:

 

 Amen.

 

Biskup dodaje: Pokój z tobą. Bierzmowany odpowiada:

 

 I z duchem twoim.

 

Sekwencja o Duchu Świętym

Przybądź, Duchu Święty,
Spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień.
Przyjdź, Ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich,
Przyjdź Światłości sumień!

 O najmilszy z Gości,

Słodka serc radości,

Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą,

W skwarze żywą wodą,

W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza!

Serc wierzących wnętrza

Poddaj swej potędze!

Bez Twojego tchnienia

Cóż jest wśród stworzenia?

Jeno cierń i nędze!

Obmyj, co nieświęte,

Oschłym wlej zachętę,

Ulecz serca ranę!

Nagnij, co jest harde,

Rozgrzej serca twarde,

Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,

W Tobie ufającym,

Siedmiorakie dary!

Daj zasługę męstwa,

Daj wieniec zwycięstwa,

Daj szczęście bez miary!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Powrót

Powrót

30 kwietnia 2019 liturgia Sakramentu Bierzmowania

kolor szat liturgicznych czerwony    godz. 18,00  Asysta

Sztandar LSO :

Ceremoniarz: ceremoniarz diecezjalny Piotr (wnosi Ewangeliarz)

Kadzidło: lektorzy  Miłosz Kuba      

Akolitki :krucjatki Julka B Hania J

Pierwsza para: ministranci  Kuba L,Olek I      

Mitra Pastorał:Mateusz R ,Mateusz Ż

Liturgiczne powitanie Ks. Biskupa w drzwiach kościoła.  wejście procesyjne

(śpiew)                   Woda świecona :

(Przyklęknięcia przed ołtarzem – klęcznik-odsłonięcie Obrazu M.B.Lichenskiej).

1.     Powitanie Ks. Biskupa Wiesława:

-        młodzież Agnieszka Gontarz, Błażej  Pawlik, Karolina Kołodziejska  ,

         rodzina pp. Łęccy

-        ks. Proboszcz -prośba o poświecenie Katechizmów

-    modlitwa poświęcenia od ołtarza ks. Biskup święci przez kościół

-    woda święcona :ministrant Kuba L  (śpiew)

2.     Nałożenie szat liturgicznych (prezbiterium-zakrystia).

3.     Obrzędy wstępne od ołtarza pozdrowienie,- akt pokuty –kolekta.

5.     Liturgia Słowa:

-        Komentarz do czytań bierzmowani : Justyna Świątkowska

-        I czytanie bierzmowani: Mateusz Oksanicz

-        Psalm Nikola Gzela Marysia Pańczyk

-        II czytanie bierzmowani: Julka Pawłowska

-        Alleluja –  Nikola Gzela

     Ewangelia ( ks proboszcz ) kadzidło: lektorzy Miłosz

            akolitki   krucjatki Julka B Hania J

 

6.     Liturgia sakramentu bierzmowania:

        Przedstawienie kandydatów – ks. Proboszcz (s.27).

-        Homilia – Ks. Biskup Wiesław.

-        Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych (ręka na Katechizmie).

-        Śpiew Przybądź Duchu Święty – młodzież, 

-        Włożenie rąk – modlitwa wstawiennicza – ks. Biskup, kapłani.

-        Namaszczenie krzyżmem –Ks Biskup  na stopniach ołtarza, kapłan  z asysty czyta imiona   (pieśni)

-        Obmycie rąk (sól, chleb – przy sedilli) krucjatki Hania i Julka B

7.     Modlitwa powszechna –(ks. biskup  ołtarza wstęp i zakończenie).

   Młodzież bierzmowana ambona   - Aleksandra Grabania,Jakub Sobieraj

 

8.     Liturgia Eucharystyczna:

 akolitki :krucjatki Julka B Hania J

dary  w procesji (bierzmowani)chleb -owoce , deklaracje abstynencji ,Agnieszka Kołodziejska,Julka Pałejko,Darek Świątkowski

                                                    dary  ołtarza Marysia Pańczyk,Julka Pawłowska,Mateusz Oksanicz

-        Prefacja, , Ojcze nasz śpiewane, Komunia św. – ks. Biskup do bierzmowanych. Kapłani z asysty  po komunii bierzmowanych do ludzi

      Uwielbienie młodzież   Marysia Pańczyk                                   ORACJA

9.     Podziękowanie:– młodzież: Igor Grzybowski, Agnieszka Gontarz

          rodzice pp. Oksanicz                        ks. Proboszcz

10.Obrzędy zakończenia.

-        Ks. biskup; wyjście w asyście do zakrystii.( Śpiew)

      - wspólne zdjęcie bierzmowanych z Księdzem Bp Wiesławem

 

      - wspólne zdjęcie LSO z Księdzem Bp Wiesławem

Powrót

Zadanie duszpasterskie na listopad

                          1.XI czyli Wszystkich Świętych jesteśmy na Mszy Świętej w dowolnym kościele,tam gdzie razem z rodzicami spędzamy Wszystkich Świętych( podpis ksiedza albo pieczątka tak jak w niedzielę)

                          w oktawie Wszystkich Świętych idziemy pomodlić się za Dusze w Czyśćcu na dowolnym cmentarzu (Oksywie,Obłuże,Kosakowo,Pierwoszyno itp)

                           13.XI Msza Święta i spotkanie jak zawsze o 9.00 u nas w Kościele

Roraty to kolejne zadanie duszpasterskie - jedna Msza świeta Roratnia w tygodniu .Roraty są codziennie (poza sobotą) o 7.00 i w środy i soboty o 18.00.Proszę uzupełnić Indeksy Katechizacji (data urodzenia ,chrzest, nazwa szkoły  i podpisy katechety (wraz z pieczątką którą każdy katecheta posiada)

Jeszcze nie wszyscy dosłali na adres parafialny "selfi" potwierdzające odpust za dusze w czyśćcu cierpiące.Czekam

Przypominam zadanie duszpasterskie na Pazdziernik

odprawić (przemodlić) w kosciele 5 nabożeństw różańcowych 

Nabozeństwa są odprawiane  codziennie przed Mszą Świętą

 

Przywitanie młodzież

Ekscelencjo, Księże Biskupie!

Oto nadszedł wreszcie dzień 30 kwietnia 2019 roku – dla wielu ludzi zwyczajny, wtorkowy dzień; Wiele razy spoglądając w kalendarz mówiliśmy...zwyczajny wtorek

Ale tym razem dla nas, uczniów klas VIII i trzecich z parafii Matki Boskiej Licheńskiej , jest to wtorek wyjątkowy i uroczysty, oczekiwany –

   do tego dnia przygotowywaliśmy się przez ostatni rok… w każdej Mszy Świętej, każdej spowiedzi pierwszo piątkowej, każdym zadaniu duszpasterskim. Jest  to dzień zaproszenia do naszego życia, w sposób szczególny i pełny Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela...

To właśnie Ty, Księże biskupie, jesteś Jego zwiastunem.

W Tobie, Ekscelencjo, witamy nie tylko następcę Apostołów, lecz przede wszystkim, zwiastuna dobrej nowiny; nie tej światowej, ludzkiej, która przemija, o której jutro się już nie pamięta, ale wiecznej;

tej, która mówi, ŻE  DUCH PANA JEST Z NAMI,

 ŻE WIARA,  ŚWIĘTOŚĆ,  ZBAWIENIE – to nie mrzonka,  lecz fakt, w którym bierzemy udział.

Bądź z nami, Księże Biskupie, bądź przy nas.

 

Rodzice przywitanie

 

 Bóg jest Miłością i obficie nas nią obdarza - doświadczyliśmy tego wielokrotnie w życiu naszym rodzinnym ,w życiu naszych dzieci.

Szczególnie teraz, w czasie wielkanocnym jeszcze lepiej to rozumiemy i czujemy.

Dzisiejsza Eucharystia ma tym szczególniejszy wyraz, że jest pośród nas Pasterz – Następca Apostołów.

W czasie tej Najświętszej Ofiary nasze dzieci, nasza młodzież ma przyjąć sakrament bierzmowania.

Zdajemy sobie sprawę, że jest to dla naszych dzieci trudny okres, są chwile załamań, słabości, wykroczeń przeciwko Bożej miłości. Ale właśnie teraz chcemy stać obok nich i choć sami jesteśmy słabi, chcemy razem z nimi wyznawać wiarę słowem i życiem.

Ciebie, nasz Drogi Pasterzu, który z woli Bożej pełnisz posługę pasterską w naszej diecezji prosimy o udzielenie naszym dzieciom sakramentu bierzmowania, modlitwę i słowo pouczenia.

   

KOMENTARZ przed czytaniami

Bóg jest Miłością, Bóg jest Miłosierdziem i obficie nas obdarza tymi darami. Miłość ta nie zna granic i osiąga swój szczyt w Ofierze Jezusa Chrystusa na Krzyżu w Jego wspaniałym Zmartwychwstaniu

Dzisiejsza Eucharystia ma tym szczególniejszy wyraz, że jest pośród nas Pasterz - następca Apostołów i o­n gromadzi nas wokół Jezusa przy Stole Słowa i Eucharystii. Jest to widzialny znak miłości, jaki Bóg kieruje do swoich synów i córek.

Niech więc nasza wspólna, gorąca modlitwa ,nasze słuchanie słowa Bożego ,będzie wołaniem o Ducha Świętego. Niech zstąpi o­n na nas młodych ludzi, którzy Go oczekujemy i wspomaga nas w byciu Chrystusowymi świadkami.

Współczesny świat szuka autorytetów , ludzi ,instytucji którym można by  zaufać , powierzyć swoją przyszłość ,szczęście….

My Chrześcijanie już przy chrzcie poznaliśmy ,

przy pierwszej komunii pokochaliśmy

a w bierzmowaniu chcemy umocnić

Nasz jedyny autorytet :

JEZUSA  CHRYSTUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO

 

Kom przed ewangelia

Jesteśmy przygotowani do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Za kilka chwil ksiądz biskup przez słowa  dobrej nowiny – ewangelii- umocni naszą decyzję - a w dialogu poprosi o nasze deklaracje.. .

Z odpowiedzialnością i w skupieniu modlitewnym przyjmijmy więc dary Ducha Świętego.

A nasi święci patroni, których imiona wybraliśmy, niech orędują za nami u Boga wypraszając nam łaski konieczne do odpowiedzialnego dorosłego życia.

 

MODLITWA POWSZECHNA

 

1.    Módlmy się za Kościół Chrystusowy, aby napełniony Duchem Świętym prowadził ludzi trzeciego tysiąclecia do pełni życia.                                                           Ciebie prosimy…

2.    Módlmy się za papieża Franciszka, za naszego Księdza biskupa Wiesława, za całe duchowieństwo, aby wierni Duchowi Świętemu głosili Ewangelię całemu światu.        Ciebie prosimy…

3.    Módlmy się za naszych rodziców, rodziny, aby światło łaski Boga oświecało ich dusze promieniem radości, szczęścia i pokoju.                                                    Ciebie prosimy…

4.    Módlmy się za wszystkich, którzy przyjęli dzisiaj sakrament bierzmowania, aby pełni Ducha Świętego chwalili Boga świętością swojego życiu.                        Ciebie prosimy…

5.    Módlmy się za ludzi, którzy pomagali nam w przygotowaniu do dzisiejszego dnia – za naszych nauczycieli, wychowawców, katechetów – by Duch Święty był ich nagrodą w życiu osobistym i zawodowym.                    Ciebie prosimy…

6.    Módlmy się za naszą parafię, abyśmy budując świątynię materialną - własnym życiem świadczyli o Chrystusowej prawdzie i miłości.                                                                Ciebie prosimy...

 

 

Dary ofiarne

 

Procesja z darami  pokazuje każdemu z nas  jego osobisty i dojrzały wkład w budowę kościoła materialnego i duchowego

 

1.         - chleb to symbol naszego zaangażowania w budowę nowego kościoła i trwanie naszej parafii

 

2.          - owoce to praca wszystkich bierzmowanych podjęta przed rokiem ,by poprzez modlitwę, osobiste uświęcanie i zaangażowanie przynosić owoce chrześcijańskiego  życia

 

3.         - deklaracje abstynencji – to wysiłek by w trudnym momencie naszego młodego życia nie tylko zachować własną trzeźwość i wolność ale również wskazać drogę słabszym

 

4.         – wino woda i komunikanty - to pragnienie i modlitwa zanoszona przez wstawiennictwo świętego Jana Pawła II i błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę aby Duch Święty  przemienił nasze życie

 

 

UWIELBIENIE

 

Uwielbiamy Cię, Duchu, mocy nasza,

za pewność wiary jakiej potrzeba dzisiaj szczególnie nam młodym chrześcijanom.

Uwielbiamy Cię za życie które złożyłeś w ręce naszych rodziców…

Prosimy pozwól nam stanąć odważnie do pracy nad światem - przez miłość, prawdę i odwagę…

 

 

Podziękowanie końcowe młodzież

Ekscelencjo Księże biskupie

         -każda uroczystość ma swój początek i koniec, dzisiejsza jest jednak inna – zaczęła się ale jej kresu próżno by szukać w ludzkiej doczesności.

Duch Święty którego otrzymaliśmy każe nam bowiem spoglądać dalej i dalej - aż po  horyzont życia gdzie  czeka Zmartwychwstanie.

        Dlatego pragniemy  w imieniu wszystkich bierzmowanych już teraz wyrazić naszą wdzięczność  -.

       -najpierw Tobie Boże w Trójcy jedyny  za świat cały i dzisiejszą moc ducha

 

      -następnie Wam drodzy rodzice..za życie które jako dar Boga przyjęliście - za trud naszego wychowania....choć czasem tego nie widać ...KOCHAMY WAS    nasza dzisiejsza Komunia  Święta jest dla Ciebie Mamo i Tato .

 

      -tobie Ekscelencjo

za dzisiejszy sakrament namaszczenia ,za słowo pasterskie do nas młodych skierowane za twoją obecność w parafii niech Matka Boża Licheńska wynagradza .

 

      -wreszcie wam wszystkim bracia i siostry, bez których ta uroczystość nie mogła by się odbyć:  naszym nauczycielom ,wychowawcom ,katechetom.

       -nasza wdzięczność i pamięć pani organistce, pani Lucynie,

pani Karolinie za dekorację kościoła.

wszystkim za wszystko Bóg zapłać.

 

Podziękowanie końcowe rodzice 

Ekscelencjo Księże Arcybiskupie

         - gdy w roku 1987 na wojskowym  lotnisku w Babich Dołach

wylądował samolot z Janem Pawłem II na pokładzie - byliśmy pełni nadziei. Choć przeciwności losu  mówiły zupełnie coś innego, choć piętrzyły się znaki zapytania ,trudności ...a ludzie małej wiary mówili nie ma szans…

   Teraz wiemy  że tamta  nadzieja jest naszą siłą i że ONA spełnia się w Bożych planach

-dzisiaj możemy razem z Tobą Ekscelencjo patrzeć z nadzieją na naszą parafię, nasze dzieci- młodzież – i być pewni że spełni się ona w Bożych planach .Ze kościół - ten materialny i ten duchowy otoczony wypraszaną przez Ciebie łaską Bożą , pozostający w Twojej życzliwej pamięci i trosce będzie wzrastał i umacniał się.

 

-dziękujemy Księże biskupie za twoją pasterską obecność wśród nas

Dziękujemy za dzisiejszy znak DUCHA ŚWIĘTEGO.

Bóg zapłać.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sakrament Bierzmowania  30 kwietnia 2019

Godz.18.00  Gdynia Babie Doły

Liturgiczne powitanie Ks. Biskupa Wiesławaw drzwiach kościoła

1.       Przyklęknięcia przed ołtarzem  klęcznik

odsłonięcie Obrazu M.B.Licheńskiej z hejnałem

2.       Powitanie Ks. Biskupa:

-          Młodzież, rodzina, ks.Proboszcz – prosi o poświęcenie katechizmów. (ołtarz modlitwa poświęcenia )

-          Nałożenie szat liturgicznych (zakrystia). Obrzędy wstępne Mszy świętej

-          pozdrowienie,

-          akt pokuty –

-          kolekta.

3.       Liturgia Słowa:

-          Komentarz młodzież, I czytanie, psalm, II czytanie, AllelujaEwangelia ks. proboszcz

4.       Liturgia sakramentu bierzmowania:

-          Przedstawienie kandydatów – ks. Proboszcz (s.27).

-          Homilia – Ks. Biskup

-          Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych ręka na Katechizmie

-          Śpiew O Stworzycielu Duchu – młodzież, 

-          Włożenie rąk – modlitwa wstawiennicza – ks.Biskup, kapłani.

-          Namaszczenie krzyżmem – kapłan z asysty czyta imiona,

-          Obmycie rąk (sól, chleb – przy sedilli).

5.       Modlitwa powszechna – młodzież (ks.Bp wstęp i zakończenie ołtarz).

6.       Liturgia Eucharystyczna:

-          dary (chleb, owoce, deklaracje abstynencji- przed ołtarzem).

-          Prefacja, , Ojcze nasz śpiewane, Komunia św. – ks. Biskup do bierzmowanych. (dwójkami)

-          Uwielbienie – po komunii młodzież. Śpiew –

-          Oracja.

7.       Podziękowanie:  młodzież,  proboszcz

8.       Obrzędy zakończenia.

-          Ks. Biskup; wyjście w asyście do zakrystii.

-          Zdjęcie wspólne w prezbiterium

 

Kuria Diecezjalna podała plan Bierzmowań w Diecezji - u na s Sakrament Bierzmowania odbędzie się 30 kwietnia we wtorek o godzinie 18.00 , Nowenna do Ducha Świetego trwająca 9 dni  rozpocznie się 22 kwietnia (obecność obowiązkowa)

Obecność czynna na Triduum Paschalnym - Wielki Czwartek bierzmowani - obmycie nóg

Wielki Post - Kolejne zadanie duszpasterskie "uczestnictwo czynne" w pracy Wspólnoty Św Józefa  piatek po Mszy Świętej albo sobota po Mszy Świętej (trzeba się dowiedzieć co to za wspólnota i kiedy jest jej spotkanie)

Droga Krzyzowa w Piatek (obecność i modlitwa na każdej w ciągu Wielkiego Postu  w tym 2 mogą być dla dzieci )

Gorzkie Żale  - dwie obecności na nabożeństwie

Przypominam o PIERWSZYM PIĄTKU 16.00 do 17.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listopad - Marzec - uczestniczyć w pracy Wspólnoty Św Józefa

Notesik Bierzmowanego - zapoznaj się z instrukcją i wypełnij notesik zgodnie z nią. Popatrz na nr stron  tylko tam  napisz ,wypełnij wstaw tabelkę. Pamietaj by notesik oddać przed rozpoczęciem Mszy Świetej o godzinie 9.00 w zakrystii OSOBIŚCIE.Do zakrysti nie pukaj , lecz wejdz i pochwal Pana Boga.Po Mszy Świętej podejdz pod zakrystię i poczekaj ksiądz bądz lektor  wyda notesik.Pamiętaj ze 2.XI.2018 jest Pierwszy Piątek zaplanuj sobie czas - pamiętaj czasu nie da się cofnąć - dojrzałość zobowiązuje, zwłaszcza chrześcijańska...

Od dnia 2019 rozpoczynamy Nowennę Do Ducha Świetego - obecność obowiazkowa- spotykamy się  codziennie po Mszy Świętej.

 spotkanie ze świadkami - po Mszy Świętej o 18.00.

 spowiedz święta od 17.00 .Obecność obowiązkowa ,po Mszy Świętej o 18.00 przychodzimy z rodzicami ,będziemy sprzątać Kościół na naszą uroczystość

SPOTKANIE RODZICÓW   2019 godzina 18.00 (Msza Święta nowenna w intencji bierzmowanych i spotkanie - obecność rodziców bardzo oczekiwana)

w czasie Bożego Narodzenia  idziemy na Msze Święte w naszej albo obcej parafii : Pasterka , I święto , II święto,Nowy rok, Spotkania rozpoczynamy od niedzieli 8. I.2017

Zakończenie Roku Szkolnego

Dzisiaj jest

piątek,
12 lipca 2024

(194. dzień roku)

KALENDARZ LITURGICZNY

Sonda

Twoja ulubiona Msza Święta

9.00

11.00

12.15


Licznik

Liczba wyświetleń:
2827758

Wyszukiwanie