Przychodzimy w zwykły dzień  o 16.00 pod klatką  a w soboty o 13.00

pamietajmy o komży albie albo stroju krucjatki

gdy komuś coś wypadnie to SAM SZUKA ZASTĘPSTWA

 Kolęda 2022

                          informacja o zaproszeniu księdza na kolędę  do 2 stycznia 2022        

-        poniedziałek     3. I.2022   Ikara 22 ABCD           Krucjatka starsza Marta, krucjatka Milena

-        wtorek               4.I.2022    Ikara 18 A,B,C            Lektor Kuba L, ministrant Paweł P

-        Środa                5.I.2022    Ikara 20 A.B  ,Ikara 9  Krucjatka starsza Marta, krucjatka Milena 

-        piątek                7.I.2022    Ikara 14 A B C D        ministranci Wiktor i Paweł

-        sobota               8.I.2022    Dedala 10 A,B,C,D    ceremoniarz Mareusz, lektor Mateusz Ż

 

                            informacja o zaproszeniu księdza na kolędę  do 9 stycznia 2022        

-        poniedziałek   10. I.2022   Ikara 10 A B C D    ceremoniarz Mateusz 

-        wtorek            11.I.2022    Ikara 8 A B C , Ikara 6 A Mateusz Rawdanowicz Filip Styczyński

-        Środa              12.I.2022    Ikara 6 A.B,C   Milena ,Franek

-        czwartek         13.I.2022    Ikara 4 A B C D  Wiktor Paweł

-        piątek             14.I.2022    Ikara 2 A B C D  Olek ,Kuba L

-        sobota             15.I.2022    Ikara 3 A B C D  Mateusz Z Michał B

-         

-        informacja o zaproszeniu księdza na kolędę  do 16 stycznia 2022        

-        poniedziałek   17. I.2011   Zielona Poczta, Szkoła, 

-                                      Zielona Domki ,Zielona blok 55  Marta O , Adam I

-        wtorek            18.I.2022    Dedala 1 A B C D  Milena ,Olek

-        Środa               19.I.2022    Dedala 6 A B C D  Franek ,Milena

-        czwartek         20.I.2022    Dedala 2 A B C D   Mateusz Ż  Julka B

-         piątek             21.I.2022    Dedala 4  A B,C,D  Wiktor Paweł

-         sobota           22.I.2022   Dedala 8 A,B,C,D  Mateusz O ,Mat Ż

-         

-        informacja o zaproszeniu księdza na kolędę  do 23 stycznia 2022        

-        poniedziałek  24. I.2022   Ikara 16 A B C  Adam Marta

-        wtorek          25.I.2022    Rybaków wioska od

-                                                  pp. Wruk do nr 32c

-        Środa            26.I.2022    Lotnicza blok

-        czwartek       27.I.2022   Lotnicza domki od nr 23 do 3

-        piątek           28.I.2022    Rybaków Pałac i majątek

sobota         29.I.2022   Rybaków od 2A do pzakrystii

Zbiórka 22 stycznia 2022 o 10

zbiórki: 10.00 krucjatki i lektorzy starsi  11.00 krucjatki i ministranci , krucjatki i ministranci młodsi     11.00 kandydaci

PIERWSZA GRUPA  ŚRODA   

1.Jakub Zalewski

2.Paweł Lewandowicz

3.Olek Iwaszczuk  

4 Paweł Płatek 

5 Milena 

 DRUGA GRUPA   SOBOTA 

1.Piotr Wiśniewski

2.Marysia Pańczyk

3.  Adam Iwaszczuk

4.Mateusz Rawdanowicz

5 Filip Styczyński (

 TRZECIA GRUPA CZWARTEK  

1.Julia Czarnowska

2. Miłosz Derkowski

3.Julia Pawłowska

4.Mateusz Oksanicz

5.Julia Bisko 

6.Hania Józefaciuk 

 CZWARTA GRUPA PIĄTEK       

1.Marta Oksanicz  

2.Jakub Lewandowicz  

3.Mateusz Żebrowski 

4.Mikołaj

5. Wiktor Janus

6.Michał Bisko

7.Franek Zrąbkowski 

 

 

 

Powrót

Powrót

Powrót

Powrót

Powrót

Powrót

ASYSTA  ODPUST  20.IX.2020

 

1               Ceremoniarz Diecezjalny Piotr

 

2               KRZYŻ  lektor Miłosz

 

3               KADZIDŁO: lektorzy Kuba L,Mateusz O

 

4               Ewangeliarz  ceremoniarz Paweł

 

5               AKOLITKI: krucjatki Julka B, Hanka

6               Ministranci pierwsza para: ministranci Mateusz Ż,Mateusz R

 

7               CZYTANIA komentarz przed czytaniami krucjatka Julka

 I.  ceremoniarz Kuba                           

II.  starsza krucjatka Marta

 

8           modlitwa powszechna krucjatka starsza Julka

 

9             Sztandar LSO krucjatka  Julka

 

 

 

Wystawienie: welon krucjatka starsza Marta , 

Przychodzimy w zwykły dzień  o 15,30 pod klatką  a w soboty o 13.00

pamietajmy o komży albie albo stroju krucjatki

gdy komuś coś wypadnie to SAM SZUKA ZASTĘPSTWA

sobota          28.XII.2019      Rybaki  od kościoła (pp.Stachowscy) do p. Jan Krefta  oraz pp. Tesmer i Trzebińscy)  -PIOTREK JULKA C

 

poniedziałek  30.XII. 2019  Rybaki od pp. Wruk do  pp. Aleksiak – MATEUSZ Ż , HANIA

 

czwartek  2. I.2020   Dedala 1ABCD     MIŁOSZ , JULKA C

·                                

piątek       3.I.2020   Dedala 2 ABCD    MARTA , MATEUSZ Ż

                                

sobota      4.I.2020    Ikara 3 A,B,C,D  MARTA , KUBA L

 

wtorek    7.I.2020    Dedala  4 ABCD    MATEUSZ R, ADAM I

 

środa      8.I.2020    Dedala 6 AB po nowennie CD   OLEK, MATEUSZ Ż

 

czwartek 9. I.2020   Dedala 8 ABC  PAWEŁ C, KUBA L, Alicja

 

piątek    10.I.2020    Dedala 8 D  Ikara 20 AB  ADAM I, Marysia  i Julka P

 

sobota   11.I.2020    Dedala 10 ABCD    MATEUSZ O , PAWEŁ C, OLEK 

 

poniedziałek  13.I.2020    Ikara 18 ABC  Paweł L,Kuba Z

 

 

wtorek      14.I.2020    Ikara 16 ABC     OLEK I, PAWEŁ C

 

środa        15.I.2020   Ikara 9 AB   MATEUSZ R ,OLEK I

 

czwartek  16. I.2020   Ikara 10 ABCD   Mateusz O  Kuba L  Mateusz R

                                        

piątek       17.I.2020    Ikara 14 ABCD   Marysia  Mateusz R

 

 

sobota      18.I.2020    Ikara 22 ABCD     PIOTREK , ADAM , MATEUSZ O

 

poniedziałek  20.I.2020   Ikara 6 ABC    PIOTREK, ADAM, MATEUSZ Ż

 

wtorek         21.I.2020    Ikara 2 ABCD     , HANIA ,JULKA B

 

środa           22.I.2020   Ikara 6A, Ikara 8 ABC    MATEUSZ O,MARTA

 

czwartek     23. I.2020   Ikara 4 ABCD    JULKA B , HANIA ,OLEK

 

piątek         24.I.2020    Lotnicza Domki od 23-7    PIOTREK, JULKA C, MARTA

 

sobota        25.I.2020    Zielona Poczta, Zielona 55, Zielona, Szkoła, Zielona Domki, Lotnicza 1

    MIŁOSZ ,ADAM

 

 

poniedziałek  27.I.2020  Rybaków  od nr 5 ,Pałac

 28.I.2020 , 29.I.2020   dodatkowe na życzenie

 

ASYSTA  BOŻE CIAŁO  20.VI.2019

 

1               Ceremoniarz Kuba Zalewski

 

 

2               KRZYŻ  

 

 

3               KADZIDŁO: lektor starszy Mateusz  ministrant Kuba L

 

 

4               AKOLITKI: krucjatki Julka B, Hania J

 

 

5               Ministranci pierwsza para:

 

 

6.     CZYTANIA lektorzy

 

I.  Paweł                           

II.  Marta

 

7.    Sztandar LSO krucjatka starsza Justyna

 

 

8.    Welon krucjatka starsza Marta

 

 

9.    Korporał i przygotowanie ołtarzy procesyjnych lektor starszy Miłosz

 

 

10.                      Procesja:, dzwonki ministranci

 

Ćwiczymy procesję  w środę o 17.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dary na wielki czwartek

Dzisiejsze dary ołtarza - mają nam uświadomić dar, jaki każdy z nas, składa przez cały rok w trakcie każdej Eucharystycznej Ofiary

 

1 Owoce i kwiaty - są znakiem różnych rodzajów  modlitwy

 

modlitwy  nieustającej  - wypełnianej przez Żywy Różaniec, Adopcje Duchową

modlitwy adoracyjnej –Jerycho Różańcowe

modlitwy  liturgicznej w posłudze Służby krucjatek ,ministrantów ,lektorów, oprawy muzycznej     Zespołu Presto

modlitwy czynnej –gdzie wspólnota Św. Józefa  dba o estetykę kościoła, zawsze świeże kwiaty czy piękno ołtarza

modlitwy rady i wsparcia – w posłudze rady parafialnej

 

 

2.Chleb to symbol wszystkich darów  składanych na budowę naszego kościoła – materialnych i duchowych oraz  troska Parafii o ubogich i potrzebujących wyrażana  w posłudze  naszej parafialnej Caritas

 

3. Ostatni dar ołtarza  to woda i wino które na ołtarzu staną się sakramentem Eucharystii - naszym  pokarmem na doczesność i wieczność


Modlitwa powszechna  na Paschę

W tę Świętą Noc pełną łaski, noc zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią, módlmy się wspólnie do Boga w potrzebach świata i nas samych.

 

1. Módlmy się za Kościół święty, aby w czasach pełnych niepokoju potrafił głosić światu Ewangelię. Ciebie prosimy…

 

2. Módlmy się za pasterzy Kościoła: Papieża Franciszka, biskupów naszej diecezji, kapłanów którzy pracowali i pracują wśród nas, aby przez swoją posługę przybliżali ludziom Boże Miłosierdzie a sami zasługiwali na królestwo niebieskie. Ciebie prosimy…

 

3. Módlmy się za rządzących naszą ojczyzną naszym miastem, aby przykazanie miłości drugiego człowieka było dla nich najwyższym prawem. Ciebie prosimy…

 

4. Módlmy się za dzisiaj ochrzczoną  Marysię za wszystkich ochrzczonych w naszym kościele oraz tych, którzy dziś odnowili swoje przyrzeczenia chrzcielne, aby w swoim życiu zdecydowanie odrzucali zło i wiernie trwali przy Bogu. Ciebie prosimy…

 

5. Módlmy się za zmarłych z naszej parafii którzy odeszli od nas w ostatnim czasie, za zmarłych z  naszych rodzin, aby Chrystus, Zwycięzca śmierci, piekła i szatana, wprowadził ich w bramy raju. Ciebie prosimy…

 

 

6. Módlmy się za naszą parafię, wszystkie wspólnoty, naszych dobrodziejów i fundatorów, wszystkich tu zgromadzonych, aby Zmartwychwstały Chrystus odnowił w nas wiarę, umocnił nasze życie i doprowadził do zbawienia

WIELKI CZWARTEK–MSZA WIECZERZY PANSKIEJ

godzina 18.00

Ceremoniarz  Kuba Zalewski   Komentator - Michał

Ewangeliarz ceremoniarz Kuba Zalewski

 Krzyż Maciek

 Akolitki – Julia B ,Hania J

 Kadzidło - Miłosz

 Łódka -Darek

 Gong w czasie Chwała -Mateusz Ż

 Dzwonki - w czasie Chwała: Mateusz R

 Sygnaturka - w czasie Chwała Adam

 Czytanie I - Dominika

 Czytanie II – Paweł

 Nogi do umycia Bierzmowani

 Modlitwa Powszechna Julia Cz

 Dary ofiarne komentarz  Marta  (kwiaty,owoce,chleb,woda i wino

 Obsługa Ołtarza Kuba L, Olek I

 Przygotowanie ołtarza po Mszy Świętej – ceremoniarze Michał, Kuba, Piotrek

 Kołatki w czasie procesji –,Julka B, Kuba L

WIELKI PIĄTEK –LITURGIA NA CZEŚĆ MĘKI PAŃSKIEJ

godzina 19,00

Ceremoniarz , Komentator   Michał    

Akolitki    Julia P ,Marysia

Kadzidło - Miłosz

 Łódka -Darek

Czytanie I    Maciej

Czytanie II    Justyna

Przygotowanie Ołtarza    ceremoniarze Michał Kuba Piotrek

 Męka Pańska –

 Ewangelista   Piotrek

Pan Jezus   Paweł

Inni  Dominika

Inni II  Marta

Kołatki  –Hania ,Mateusz Ż

Welon - Grób Pański    Julia Cz

 Krzyż przy ołtarzu 1.Kuba Z  akolitki Julka P, Marysia, reczniczek Paweł Cz koszyk Mateusz R

 Krzyż przy beczce  1.Miłosz , akolitka  Hania, ręczniczek Julka B , koszyk  Olek I

Wielka Sobota święcenie pokarmów

13.00 Marta

14.00  Miłosz

15.00 Piotrek

WIELKA SOBOTA - WIGILIA PASCHALNA

godzina 21,00

Ceremoniarz, Komentator - Piotrek     

Krzyż -          Kuba Z

Akolitki -      Julia B ,Hania J

Trybularz -   Miłosz

Łódka -      Darek

mikrofon –     pan Grzegorz

Czytanie I -    Oskar

Czytanie II -   Paweł

Czytanie III -  Kuba Z

Czytanie IV -  Marta

Czytanie  V  - Dominika

Czytanie VI  - Mateusz O

Czytanie VII - Agata

Epistoła       - Michał

Gong – w czasie „Chwała…” -   Mateusz Ż

Dzwonki - w czasie „Chwała…” Olek Adam Kuba K

Sygnaturka - w czasie  Chwała Mateusz Z

Paschał -        Oskar, , Michał

Rylec i grona -Justyna

Niosący światło od paschału  Agata, Mikołaj, Hania ,Julia,  oraz wszyscy ze świecami chrzcielnymi

Obsługa Ołtarza Kuba L Olek I

Rozpalający ognisko -   pan Jerzy

Modlitwa Powszechna  Julka Cz

REZUREKCJA   Sztandar Julka P, Marysia Mateusz O  ,fig Pana Jezusa Oskar

Welon - Marta

Dary ofiarne  składane  podczas dzisiejszej liturgii symbolizują trzy nurty  naszej parafialnej pracy :

MODLITWA  ,

DRUGI CZŁOWIEK ,

BUDOWA KOŚCIOŁA duchowego i materialnego

niech każdy z nas odnajdzie w nich cząstkę siebie

 1.    Wspólnota Żywego Różańca   ofiaruje kwiaty.Są one znakiem modlitwy naszej parafialnej wspólnoty - indywidualnej: codziennej, liturgii niedzielnej oraz wspólnotowej: w comiesięcznej modlitwie adoracyjnej  i nieustającej z różańcem w ręku.

2.Członkowie Parafialnego Zespołu Caritas ofiarują CHLEB – znak serdecznej  troski  o potrzebujących, a zarazem znak szczególnego zaangażowania parafian w miłość miłosierną w naszym środowisku.

3. Wspólnota Świętego Józefa  przynosi do Ołtarza owoce. Są one znakiem wdzięczności za duchowe i materialne wspieranie budowy naszej świątyni na Babich Dołach. W tym symbolu możemy zobaczyć wszystkich naszych ofiarodawców oraz tych którzy troszczą sie o kościół i plebanię.

4.Najmłodsi przedstawiciele Liturgicznej Służby Ołtarza  przynoszą dary eucharystyczne.

 

Niech przemienione w Ciało i Krew Chrystusa umocnią nas w kolejnym roku pracy na drodze do Ojczyzny Niebieskiej.

 

MODLITWA POWSZECHNA:

Bóg udziela nam swoich łask, szczególnie dzisiaj w naszej parafii gdy wołamy przez orędownictwo Jego Matki Maryi objawiającej się w  Licheńskiej ikonie

1.     Módlmy się za papieża Franciszka, naszego biskupa Sławoja Leszka by mieli dużo sił i mądrości w kierowaniu Kościołem a Nasz Pan Jezus Chrystus darzył ich zdrowiem i błogosławieństwem. Ciebie prosimy

2.     Módlmy się za ludzi, którzy tworzyli  i tworzą wspólnotę parafialną, pracowali i pracują nad jej rozwojem duchowym i materialnym ,za księdza Edmunda pierwszego proboszcza rekolekcjonistów ,kaznodziejów i spowiedników oraz wszystkich wiernych którzy tutaj znaleźli swoje miejsce modlitwy by łaska Pana była ich nagrodą i radością. Ciebie prosimy

3.     Módlmy się za wiernych, którzy w  minionym  roku  przyjeli w naszej kaplicy sakramenty święte ,by byli wierni Chrystusowi i nie wstydzili się wyznawać wiarę nie zważając na przeciwności. Ciebie prosimy

4.     Módlmy się za fundatorów i wszystkich  ofiarodawców naszej parafii, za tych którzy trudzą się nad powstaniem nowego kościoła aby składana ofiara - materialna i duchowa - mogła owocować w życiu doczesnym i wiecznym. Ciebie prosimy 

5.     Módlmy się za wszystkich naszych parafian i przyjaciół, którzy przez ostatni rok odeszli z naszej wspólnoty do wieczności, wprowadź ich do królestwa światłości i pokoju. Ciebie prosimy

6.     Módlmy się za nas samych, abyśmy odważnie szli za Jezusem i nieśli codzienny krzyż obowiązków i trudów, pamiętając że boleść dzielona we dwoje połową boleści a radość podwójną radością. Ciebie prosimy… 

 

Boże przyjmij nasze modlitwy  i spraw aby były Tobie miłe a dla nas owocne  .Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

 

Komentarz przed czytaniami

Czym jest parafia?  To jednostka administracyjna kościoła, to skupisko ludzi wierzących, to punkt na mapie bądź notatka  w  wyszukiwarce internetowej…

 dla nas - PARAFIA to miejsce , gdzie niebo styka się z ziemią- gdzie nieustannie w każdej Mszy Świętej kapłan  uprasza Boga o Miłosierdzie  - a Bóg jak miłosierny Pan oczekuje nas - sługi swoje -  byśmy okazywali się wierni w każdej sprawie

– w dzisiejszej odpustowej liturgii słowa  poszukajmy takiej właśnie definicji parafii. I dziękujmy za miejsce na Babich Dołach gdzie  możemy modlić się do Boga za wstawiennictwem i w opiece Matki Bożej Licheńskiej…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolęda

Dzisiaj jest

piątek,
21 stycznia 2022

(21. dzień roku)

KALENDARZ LITURGICZNY

Sonda

ULUBIONA MSZA SWIĘTA

9.00

11.00

12.15

17.00

20.15


Licznik

Liczba wyświetleń:
2083873

Wyszukiwanie