Powrót

Powrót

Powrót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z naszą tradycją  Komunia Święta i Spowiedz Święta w naszej parafi odbedzie się : 25 maja 2025r o 11.00  a pierwsza Spowiedz Św w sobotę 24 maja o 10.00 ,Przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii Świętej odbywa sie wyłącznie w parafi zamieszkania ,w związku ze specyfiką SP nr 28 jest możliwość przygotowań dzieci z poza parafii jednak dopiero po rozmowie z ks proboszczem i jego indywidualnej zgodzie. 

Wszystkie dzieci które w roku 20      (czyli w trzeciej klasie) będą przygotowywać się  do Pierwszej Komunii Świętej  w naszej parafii ,rozpoczynają swoje przygotowanie od uczestnictwa w  procesji Bożego Ciała . Dziewczynki kandydatki do Pierwszej Komunii  sypią kwiatki przed Panem Jezusem a chłopcy  niosą Różaniec procesyjny ku czci Matki Bożej - spotkanie  dla tych dzieci i rodziców odbędą się w poniedziałek wtorek środę przed Bożym Ciałem o godzinie 17.00 przed kosciołem.

 

Spotkania przygotowujące z księdzem proboszczem (katecheza sakramentalna) odbywać się będą  w  w szkole .Msza Święta coniedzielna dla dzieci o godzinie 11.00. (oraz 12.15 w każdą II niedzielę miesiąca razem z rodzicami w ławce)

Rózaniec co środę i piątek w pażdzierniku o 17.00 , Roraty w grudniu o 7.00 od poniedziałku do piątku , "pasterka" o 22.00 albo o 24.00,Droga Krzyżowa w Wielkim Poście o 17,00 w piątki ,Triduum Paschalne : Wielki Czwartek 18.00 Wielki Piątek 19.00 i Wielka Sobota 21.00

Rodzice przyszłoroczni sprzątają kościół przed tegoroczną Komunią Świętą w piątek

 

 

 

Uroczystość Przyjęcia do I Komunii Świętej ma miejsce w ostatnią niedzielę maja

 o godzinie 11,00  spotkanie przed krzyżem o 10,45  

W sobotę o godzinie 10,00 Dzieci przystapią do Uroczystej Pierwszej Spowiedzi Świętej.

 • wymagane dokumenty:
 • metryka chrztu dziecka
 • pozwolenie ks. Proboszcza, jeśli dziecko ma przystąpić do sakramentu poza swoją parafią
 • wymagania:
 • wiara rodziców i dziecka
 • uczestnictwo w katechezie szkolnej
 • uczestnictwo w Mszach Świętych niedzielnych godzina 11.00
 • uczestnictwo rodziców i dziecka na Mszy Świętej w drugą niedzielę miesiąca o godzinie 12.15
 • uczestnictwo w Mszach Świętych Roratnich o godzinie 7.00 (poniedziałek-piątek) w czasie Adwentu
 • uczestnictwo w Drogach Krzyżowych o godzinie 17.00 w trakcie Wielkiego Postu
 • uczestnictwo w "pasterce dziecięcej" o 22.00
 • uczestnictwo w Triduum Paschalnym (Wielki Czwartek.Wielki Piątek,Wielka Sobota)
 • uczestnictwo w procesji Bożego Ciała 
 • uczestnictwo w naukach sakramentalnych z księdzem proboszczem 

 

+ Zwiększenie troski o przygotowanie dzieci do uczestnictwa we Mszy świętej.

"Wprowadzenie w liturgię Mszy świętej winno się odbywać w ścisłej łączności z całokształtem wychowania, wdrażania do obowiązków ogólnoludzkich i chrześcijańskich. Szczególnie ważną rolę ma tu do spełnienia katecheza, na której dzieci przez poznawanie i rozważanie słowa Bożego wprowadzane są w liturgię słowa. W czasie katechezy dzieci mają okazję do zapoznania się z tekstami Mszy świętej i modlenia się nimi. Katecheza jest także dobrym wprowadzeniem w liturgię eucharystyczną. Na katechezie bowiem kształtowane są postawy umożliwiające dobry udział w Eucharystii: postawa słuchania słowa Bożego z wiarą i postanowieniem realizowania go w życiu, podziwu dla dzieł Bożych, uwielbienia, wdzięczności, bezinteresowności, postawa ofiary to jest ofiarowania siebie wraz z Chrystusem Ojcu, która wyraża się w wiernym wykonywaniu codziennych obowiązków (w domu, szkole itp.), cierpliwe znoszenie różnych przeciwności, służba innym itp. Dlatego też katecheci winni stale udoskonalać katechezy o Mszy świętej, traktując je jako niezwykle ważne etapy inicjacji chrześcijańskiej, i zabiegać o coraz lepsze związanie katechizacji z liturgią."

 

+ Szczególna troska o obecność dzieci na niedzielnej i świątecznej Mszy świętej oraz o ich aktywne uczestnictwo

"W niedziele i święta w miarę możności w każdej parafii należy odprawiać specjalną Mszę dla dzieci, a jeżeli to nie jest możliwe, należy odprawiać Mszę świętą z homilią dla dzieci." (...)

 

+ Szczególna troska o dobre przygotowanie dzieci do pierwszej spowiedzi i I Komunii świętej.

"Należy pamiętać, że właśnie w okresie przygotowania do pierwszej Komunii świętej powinno dokonać się zasadniczo wprowadzenie dzieci w świadome, czynne i pełne uczestnictwo we Mszy świętej. W związku z tym należy w tym okresie pogłębiać i uaktywnić uczestnictwo tych dzieci we Mszy świętej, a także dążyć do tego, by uczestniczyły one we Mszy świętej także wspólnie ze swymi rodzicami. Rodziców tych dzieci należałoby zapraszać na katechezy o Mszy świętej czy na specjalne prelekcje, aby mogli jak najbardziej świadomie pomagać dzieciom własną postawą w dobrym uczestnictwie w liturgii. Zasadniczym celem katechizacji w okresie przygotowania do pierwszej Komunii świętej winno być kształtowanie u dzieci i ich rodziców postaw eucharystycznych."

 

+ Podtrzymywanie zwyczajów związanych z rokiem liturgicznym.

"Zwyczaje takie angażując dzieci emocjonalnie przyczyniają się bardzo do ożywienia i utrwalenia przeżyć religijnych związanych z głównymi uroczystościami liturgicznymi. Należałoby podtrzymywać zarówno zwyczaje ściśle liturgiczne, jak i związane z pobożnością pozaliturgiczną na przykład roraty, pasterka, opłatek, nabożeństwo przy żłóbku, Droga Krzyżowa, adoracja krzyża, rezurekcja, nabożeństwo majowe, odpusty parafialne itd. Trzeba przy tym wyjaśniać religijny i teologiczny sens różnych praktyk i zwyczajów, aby dzieci traktowały i przeżywały je w sposób właściwy."

 

+ Rola chrześcijańskiej rodziny w wychowaniu dzieci do ochoczego i owocnego udziału we Mszy świętej.

"Duszpasterze powinni włączyć rodziców i całe rodziny do wychowania dzieci do udziału we Mszy świętej. W tym celu szczególnie przydatne jest organizowanie specjalnych konferencji dla rodziców i wychowawców. Trzeba podkreślać wartość wspólnej modlitwy w rodzinie i usilnie do nich zachęcać, pouczać, jak rodzice mają wprowadzać swoje dziecko od najmłodszych lat w życie modlitwy i postawę ofiarną. Należy bardzo popierać zwyczaj przystępowania całej rodziny do Komunii świętej w dniu pierwszej Komunii świętej dziecka, czy też w dniach szczególnie ważnych dla innych członków rodziny (np. imieniny czy urodziny)."

pytania   

 

Boże Ciało

Dzisiaj jest

czwartek,
13 czerwca 2024

(165. dzień roku)

KALENDARZ LITURGICZNY

Sonda

Twoja ulubiona Msza Święta

9.00

11.00

12.15


Licznik

Liczba wyświetleń:
2801754

Wyszukiwanie