WIZYTACJA KANONICZNA

10.VI.2018

Powrót

Powrót

Ekscelencjo Księże Biskupie  (ŻYWY RÓŻANIEC)

Od samego początku istnienia parafii swoją modlitwą i pracą Żywy Różaniec rozpoczął i kontynuuje do dzisiaj budowę wspólnoty kościoła na Babich Dołach. Naszą modlitwą zapewniamy duchowe zaplecze do wszelkich działań księdza proboszcza i poszczególnych wspólnot. Wielką radością dla dwóch Róż Żeńskich było powstanie w 2012 roku Róży Męskiej pod wezwaniem błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki.

Co miesiąc w czwartki spotykamy się na wymianie tajemnic i modlitwie różańcowej po której w domu parafialnym uczestniczymy w spotkaniu formacyjnym. Coroczne spotkania opłatkowe, dekanalne i nasza obecność w wydarzeniach diecezjalnych pozwala nam rozszerzać naszą duszpasterską obecność jako wspólnoty nie tylko modlitwy ale i świadectwa. Prosimy pobłogosław księże biskupie dalszej naszej pracy duchowej

 

Ekscelencjo Księże Biskupie (PRESTO)

Każda wspólnota parafialna potrzebuje oprawy muzycznej – w naszej parafii od roku 1999 na bazie Ogniska Muzycznego założonego przez parafiankę i członkinie rady parafialnej -panią Lucynę Gawińską  powstał zespół wokalny Presto. To na jego muzycznych barkach spoczywa oprawa muzyczna niedzielnych Mszy Świętych dziecięcych, uroczystości takich jak I Komunia czy Bierzmowanie ,procesji Bożego Ciała  oraz corocznych koncertów kolędowych czy Papieskich. Przez te wszystkie lata zespół Presto zmienia się rozwija wraz z dorastającymi dziewczętami – Presto, Presto mini ,Presto Cantabile. Nasz zespół odnosi również sukcesy poza parafią w wydarzeniach diecezjalnych i ogólnopolskich konkursach piosenki dziecięcej.

Prosimy pobłogosław księże biskupie naszemu śpiewaniu ku większej chwale Pana Boga.

 

Ekscelencjo Księże Biskupie  (ŚW.JÓZEF)

Nasza wspólnota zawiązała się pod koniec 2009 roku po ustanowieniu nowego księdza proboszcza .Postanowiliśmy by w naszej malutkiej parafii samemu zadbać o porządek , obrusy ,kwiaty czyli to wszystko co oddaje szacunek Panu Jezusowi i pomaga się skupić na modlitwie i adoracji.

W każdy piątek  panowie i panie z naszej wspólnoty sprzątają kościół , kiedyś pani Danusia obecnie pani Karolina układa kwiaty a wyznaczone panie piorą i prasują przez cały rok szaty i bieliznę liturgiczną. W ostatnim czasie biorąc za wzór cichą pracę św. Józefa opiekuna Pana Jezusa przyjęliśmy go za naszego patrona. Nasza wspólnota św. Józefa  przygotowuje -często z pomocą młodzieży -dekoracje na Triduum Paschalne i Boże Narodzenie raz wszystkie uroczystości parafialne. Pomagamy też księdzu proboszczowi w utrzymanie porządku naszego domu parafialnego i plebanii.

Prosimy pobłogosław księże biskupie dalszej naszej pracy, by przez piękno i porządek oddawał cześć Panu Jezusowi.

  

Ekscelencjo Księże Biskupie (CARITAS)

Parafialny Zespół Caritas powstał na apel księdza proboszcza w 2009 roku. Postanowiliśmy włączyć się w dzieło charytatywne kościoła nie zrażając się faktem że jest nas niewielu. Posługa nasza pomaga parafianom świadczyć dzieła miłosierdzia

– te zwyczajne coroczne „Adwentowy Kosz” ,Wigilijne Świece Caritas, Jałmużna Postna , Tornister Pełen Uśmiechu , Dzieło Nowego Tysiąclecia ,Miva Polska

- jak i te okazjonalne - choćby pomoc poszkodowanym w wichurach , kataklizmach czy półroczna pomoc rodzinie Hadad z Aleppo

- czynnie włączyliśmy się w program pomocy żywnościowej unii europejskiej dostarczając wielu osobom potrzebującym środki spożywcze.

Staramy się rozpoznawać potrzeby i dopasowywać się do potrzeb czasu – gdy wyczerpała się formuła paczek dla najuboższych dzieci zwróciliśmy się w stronę osób starszych i samotnych by małą paczuszką  przywracać im nadzieje i radość.

Prosimy pobłogosław księże biskupie dalszej naszej pracy charytatywnej

 

Ekscelencjo Księże Biskupie  (JERYCHO )

Wspólnota Jerycha Różańcowego to nieprzerwane rotacyjne czuwanie przed Najświętszym Sakramentem przez siedem dni w tygodniu, rozpoczynamy je w drugą niedziele miesiąca. Każdego dnia oprócz adoracji i modlitw jest Msza Święta, różaniec a o 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Jako siostry i bracia z naszej wspólnoty pragniemy w dzisiejsze czasy zabiegane i pełne hałasu wnieść adoracje i ciszę przed wystawionym w Tabernakulum Monstrancyjnym Panem Jezusem. Jednocześnie przez naszą obecność i czuwanie sprawiamy iż drzwi kościoła otwarte są przez 7 dni 24 godziny na dobę – aby każdy mógł wejść i pomodlić się samodzielnie bądź polecić intencje modlitwie naszej wspólnocie.

Naszej bezpiecznej modlitwie sprzyja monitoring wizyjny kościoła i zaplecze domu parafialnego ,gdzie można posilić się  w trakcie adoracji. Ufamy a księga modlitewna to potwierdza ,iż wiele spraw trudnych, bolesnych Pan Jezus Eucharystyczny rozwiązuje właśnie  tutaj na Jerychu Różańcowym jedynym takim w ojczyźnie.

Prosimy pobłogosław księże biskupie dalszej naszej adoracyjnej modlitwie.

 

Ekscelencjo Księże Biskupie  (LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA )

Sercem naszej parafii jest liturgia – Eucharystia i wszystkie pozostałe sakramenty, nie można wyobrazić sobie pięknej ,wielbiącej Boga a zarazem docierającej do człowieka liturgii bez Liturgicznej Służby Ołtarza- w naszej parafii tworzą ją: dziewczęta i chłopcy

Krucjatki starsze i młodsze, Ceremoniarze , Lektorzy starsi i młodsi  oraz ministranci i kandydaci. Dzisiaj jest nas 28 osób. By pięknie służyć przy ołtarzu trzeba się przygotowywać – formę ćwiczymy na cotygodniowych sobotnich  zbiórkach o 10.00 dla najstarszych,11.00 dla średniaków i 12.00 dla najmłodszych.

LSO to nie tylko służba to również integracja – tradycyjnie kilka razy w roku wybieramy się na jakąś przygodę czy szaleństwo choćby w Aquaparku.

Jesteśmy dumni ,że w naszej małej parafii możemy uwielbiać Pana Jezusa liturgią co do której staramy się by była najgodniejsza i piękna.

Prosimy pobłogosław księże biskupie dalszej naszej służbie

 

Ekscelencjo Księże Biskupie  (RADA PARAFIALNA)

Rada parafialna obecnej kadencji ukonstytuowała się w 2009 roku i została uzupełniona o dwie osoby w 2018  ,liczy obecnie dziewięć osób. Członkowie  rady reprezentują wszystkie środowiska i tereny naszej parafii - jednocześnie sami będąc zaangażowani w działania wspólnot mieszkaniowych, Rady Dzielnicy, organizacji społecznych czy parafialnych grup duszpasterskich. Rada współdziała w duszpasterstwie, pomaga w organizowaniu uroczystości oraz jest głosem doradczym w podejmowaniu ważnych decyzji związanych z inwestycjami. Wspieramy księdza proboszcza w codziennym życiu parafii ze szczególnym uwzględnieniem naszej największej misji czyli budowy kościoła parafialnego.

Prosimy pobłogosław księże biskupie dalszej naszej posłudze.

 

 

Wizytacja Księdza Biskupa Zbigniewa Zielińskiego

10 czerwca 2018 r. liturgia  z X  Niedzieli Zwykłej, kolor szat zielony

godz. 9.00 – 12.15

8.55 Powitanie ks. Biskupa w drzwiach kościoła

-woda święcona

Asysta liturgiczna: Krzyż, kadzidło. akolitki

Przyklęknięcie przed  ołtarzem klęcznik dla ks. Biskupa, odsłonięcie Obrazu M.B.Licheńskiej

9.00 Msza Święta  - celebrans i kazanie ks. Proboszcz , ks. Biskup przy siedli -klęcznik

          Przywitanie  rodzina, młodzież ,ks. proboszcz

Po Mszy Świętej śniadanie na plebanii z parafianami sprawującymi funkcje przy kościele        

 

11.00 Msza Święta „dziecięca” – celebrans i kazanie  ks. Proboszcz , ks. Biskup przy siedli -klęcznik

          Przywitanie ks. Proboszcz i rodzina

Msza Święta  12.15    Suma Parafialna pod przewodnictwem księdza Biskupa Zbigniewa

Wejście procesyjne uroczyste (Sztandary Chorągwie)

Asysta liturgiczna: Krzyż:lektor Krystian, kadzidło Damian Miłosz, Ewangeliarz, akolitki Julka Cz,Marta O

1.       Powitanie Ks. Biskupa:

-         ks. Proboszcz

2.       Obrzędy wstępne Mszy świętej od ołtarza

3.        -  pozdrowienie,

-         akt pokuty –

-         kolekta.

4.       Liturgia Słowa:

5.       Komentarz do liturgii słowa - krucjatka Justyna Ś  ,I i II czytanie: lektorzy Paweł i Oskar ,Psalm organistka

-         Ewangelia (proboszcz    ) –  kazanie ks Biskup Zbigniew Zieliński

6.       Modlitwa powszechna –krucjatka Dominika (ks. Biskup od ołtarza wstęp i zakończenie). 

Po kazaniu prezentacja wspólnot (wspólnoty  wizytacyjne niosą swoje sprawozdania i odczytują swoje charakterystyki przekazując sprawozdanie ks. Biskupowi do sedili) 

7.       Liturgia Eucharystyczna: komentarz do darów krucjatka

      Dary  - ks. Biskup przyjmuje  dary przed ołtarzem

Chlebniesiony przez przedstawicieli Rady Parafialnej ,Wspólnoty Sprzątającej i Caritas Parafialnej

Kwiaty–ryby niesione przez przedstawicieli wspólnot modlitewnych naszej parafii Róż Różańcowych Żeńskich i Męskiej, Jerycha Różańcowego, Grup Modlitewnych

Owoce Wspólnota Św. Józefa

woda, wino-  niesione przez przedstawicieli Służby Liturgicznej: krucjatka Julka B,kandydat Mateusz R

Prefacja, , Ojcze nasz śpiewane,

-         Komunia św.–ks.Biskup. Ks. Proboszczna sumie, pozostałe ks Proboszcz i Szafarze

-         Uwielbienie ––

-         Oracja.

8.       Podziękowanie: ks. Proboszcz –

-         Obrzędy zakończenia.

-         Ks. Biskup; wyjście w asyście do zakrystii.

-         Śpiew:

      - wspólne zdjęcie z wspólnot ,LSO Ks. Biskupem

Komentarz przed czytaniami

Czym jest parafia?  To jednostka administracyjna kościoła, to skupisko ludzi wierzących, to punkt na mapie bądź notatka  w  wyszukiwarce internetowej…

 dla nas - PARAFIA to miejsce , gdzie niebo styka się z ziemią- gdzie nieustannie w każdej Mszy Świętej kapłan  uprasza Boga o Miłosierdzie  - a Bóg jak miłosierny Pan oczekuje nas - sługi swoje -  byśmy okazywali się wierni w każdej sprawie

– w dzisiejszej  liturgii słowa  poszukajmy takiej właśnie definicji parafii. I dziękujmy za miejsce na Babich Dołach gdzie  możemy modlić się do Boga za wstawiennictwem i w opiece Matki Bożej Licheńskiej…

 

 MODLITWA POWSZECHNA:

Bóg udziela nam swoich łask, szczególnie dzisiaj w naszej parafii gdy razem z całą wspólnotą parafialną wołamy przez orędownictwo Jego Matki Maryi objawiającej się w  Licheńskiej ikonie

1.     Módlmy się za papieża Franciszka, naszego biskupa Sławoja Leszka  obecnego wśród nas biskupa Zbigniewa by mieli dużo sił i mądrości w kierowaniu Kościołem a Nasz Pan Jezus Chrystus darzył ich zdrowiem i błogosławieństwem. Ciebie prosimy

2.     Módlmy się za ludzi, którzy poprzez swoje zaangażowanie tworzą wspólnotę parafialną i pracują nad jej rozwojem duchowym i materialnym ,za księdza Edmunda pierwszego proboszcza za obecnego proboszcza ks. Kordian, rekolekcjonistów ,kaznodziejów i spowiedników oraz wszystkich wiernych którzy tutaj znaleźli swoje miejsce modlitwy by łaska Pana była dla nich nagrodą i radością. Ciebie prosimy

3.     Módlmy się za dobrodziejów, fundatorów i wszystkich  ofiarodawców naszej parafii, za tych którzy trudzą się nad powstaniem nowego kościoła aby składana ofiara - materialna i duchowa - mogła owocować w życiu doczesnym i wiecznym. Ciebie prosimy 

4.     Módlmy się za wszystkich naszych parafian i przyjaciół, którzy odeszli z naszej wspólnoty do wieczności, wprowadź ich do królestwa światłości i pokoju. Ciebie prosimy

5.     Módlmy się za nas samych, abyśmy odważnie szli za Jezusem i nieśli codzienny krzyż obowiązków i trudów, pamiętając że boleść dzielona we dwoje połową boleści a radość podwójną radością. Ciebie prosimy… 

 

Boże przyjmij nasze modlitwy  i spraw aby były Tobie miłe a dla nas owocne  .Przez Chrystusa Pana naszego. Amen


Do ołtarza podchodzą przedstawiciele wspólnot naszej parafii by ks.Biskupowi zdać relacje z realizacji swojej posługi .

Podchodzą wspólnoty i do mikrofonu odczytują sprawozdania

Po wspólnotach dary

Dary ofiarne  składane  podczas dzisiejszej liturgii symbolizują trzy nurty  naszej parafialnej pracy :

MODLITWA  ,

DRUGI CZŁOWIEK ,

BUDOWA KOŚCIOŁA duchowego i materialnego

każdy z nas odnajduje w nich cząstkę siebie

 1.    Wspólnota Żywego Różańca   ofiaruje kwiaty. Są one znakiem modlitwy naszej parafialnej wspólnoty - indywidualnej: codziennej, liturgii niedzielnej oraz wspólnotowej: w comiesięcznej modlitwie adoracyjnej  i nieustającej z różańcem w ręku.

2.Członkowie Parafialnego Zespołu Caritas ofiarują CHLEB – znak serdecznej  troski  o potrzebujących, a zarazem znak szczególnego zaangażowania parafian w miłość miłosierną w naszym środowisku.

3. Wspólnota Świętego Józefa  przynosi do Ołtarza owoce. Są one znakiem wdzięczności za duchowe i materialne wspieranie budowy naszej świątyni na Babich Dołach. W tym symbolu możemy zobaczyć wszystkich naszych ofiarodawców oraz tych którzy troszczą się o kościół i plebanię.

4.Przedstawiciele Liturgicznej Służby Ołtarza  przynoszą dary eucharystyczne.

 Niech przemienione w Ciało i Krew Chrystusa umocnią nas w kolejnym roku pracy na drodze do Ojczyzny Niebieskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAJ

Dzisiaj jest

czwartek,
04 czerwca 2020

(156. dzień roku)

KALENDARZ LITURGICZNY

Sonda

ULUBIONA MSZA SWIĘTA

9.00

11.00

12.15

17.00

20.15


Licznik

Liczba wyświetleń:
1560743

Wyszukiwanie