Osoby i firmy, które chciałyby wesprzeć materialnie budowę naszej Świątyni, mogą przekazać pieniądze bezpośrednio na konto bankowe Parafii.

Parafia Rzymskokatolicka

pw. M.B.Licheńskiej i Św.Jerzego

ul. Rybaków 1 A,

81-197 Gdynia Babie Doły

 PKO Bank Polski

nr konta  48 1020 1879 0000 0302 0044 4455

 Posiadanie bankowego dowodu wpłaty jest podstawą do skorzystania z możliwości odliczenia przekazanej darowizny w rocznym zeznaniu podatkowym.

W myśl art. 26 ust. 1 pkt 9b, ust. 5 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ( t.j. Dz. U. z 2000 roku Nr 14, poz. 176 z późn. zm. ) – od dochodu można odliczyć kwoty darowizn przekazanych na cele kultu religijnego w wysokości nie przekraczającej:

 

• 6% rocznego dochodu w przypadku osób fizycznych oraz • 10% łącznego rocznego dochodu w przypadku osób prawnych (firm) na mocy Ustawy z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych.

Drodzy parafianie i goście 

Co roku czeka nas rozliczenie się z właściwym Urzędem Skarbowym.

Często będąc w posiadaniu rocznych rozliczeń od swoich pracodawców zastanawiamy się, z jakich ulg podatkowych możemy skorzystać, i jakie nam w danym roku podatkowym przysługują. Jedną z ulg, z jakiej co roku mogą korzystać podatnicy, to darowizna na cele kultu religijnego. Mówiąc prościej, za pomocą tej ulgi możemy zmniejszyć sumę dochodów, od której oblicza się podatek, który częściowo zostanie nam zwrócony przez Urząd Skarbowy. Przekazana darowizna na rzecz kultu religijnego, zmniejszy nasze obciążenie podatkowe, a my przyczynimy się do budowy naszego Kościoła. Wysokość przekazanej darowizny może być różna, jednak od dochodu możemy odliczyć kwotę nie wyższą niż 6 % kwoty wynikającej z dochodu podatnika. Warunkiem skorzystania z takiej ulgi jest posiadanie potwierdzenia wpłaty na konto bankowe parafii oraz wypełnienia załącznika PIT-0, gdyż podatnik dokonujący darowizny na cele kultu religijnego ma obowiązek wykazać darowiznę w rocznym zeznaniu podatkowym.

 

 Drodzy Parafianie,przyjaciele i goście!

Każdy z nas, kto chce pomóc przy budowie naszej świątyni, może, zgodnie z przepisami podatkowymi,  przekazać darowiznę na cele kultu religijnego w kwocie stanowiącej do 6% swojego dochodu.

Kto może skorzystać z ulgi na cele kultu religijnego? Z ulgi tej mogą skorzystać podatnicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, którzy osiągają przychody z tytułu umów zlecenia, o dzieło, a także ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych.

Co trzeba zrobić, aby taką darowiznę odliczyć?  Aby odliczyć omawianą darowiznę należy w  załączniku PIT-0 wpisać kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane identyfikujące obdarowanego. 

Jak prawidłowo ustalić wysokość darowanej sumy pieniędzy?  Wysokość darowizny pieniężnej ustala się na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.

Czy istnieje górny limit takiego odliczenia?  Ustawa przewiduje górny limit odliczenia i  nie może on przekroczyć kwoty stanowiącej 6% dochodu osiągniętego w ciągu roku podatkowego.

  

 

JAK ROZLICZYĆ DAROWIZNĘ, W WERSJI LIMITOWANEJ 6 %, NA RZECZ KOŚCIOŁA KROK PO KROKU:

 

KROK PIERWSZY – WPŁATA NA RACHUNEK BANKOWY  KOŚCIOŁA  

KROK DRUGI – W TYTULE PRZELEWU NALEŻY WPISAĆ, NA  JAKI CEL ZWIĄZANY 

Z KULTEM RELIGIJNYM, PRZEZNACZAMY DAROWIZNĘ NP: ZAKUP SZAT

LITURGICZNYCH, BUDOWA KOŚCIOŁA, WYPOSAZENIE KOŚCIOŁA.

KROK TRZECI -  DO ZEZNANIA ROCZNEGO NALEŻY KONIECZNIE DOŁĄCZYĆ

ZAŁĄCZNIK PIT-0.

 

PRZYKŁAD 1:

PANI KOWALSKA JEST ZATRUDNIONA NA UMOWĘ O PRACĘ, JEJ ROCZNE DOCHODY WYNIOSZĄ:  

PRZYCHÓD 52.356,00zł - KOSZTY UZYSKANIA 1.335,00zł = DOCHÓD  51.021,00

W 2017 ROKU PANI KOWALSKA WPŁACIŁA NA RZECZ KOŚCIOŁA DAROWIZNĘ W WYSOKOŚCI 3.000,00,

JEJ ROZLICZENIE ZA 2017 ROK BĘDZIE WYGLĄDAĆ NASTEPUJĄCO:

KROK PIERWSZY:

WYLICZENIE KWOTY, O KTÓRĄ MOŻEMY POMNIEJSZYĆ DOCHÓD

DOCHÓD ROCZNY X 6% = 51.021,00 X 6% =  3.061,26

PANI PANI KOWALSKA DOKONAŁA WPŁATY W WYSOKOŚCI 3.000,00   

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM MOŻE W CAŁOŚCI ODLICZYĆ DAROWIZNĘ OD

DOCHODU.

KROK DRUGI :

WYPEŁNIENIE ZAŁĄCZNIKA PIT-0

KROK TRZECI:

WYPEŁNIENIE ZEZNANIA ROCZNEGO PIT- 37

 

PRZYKŁAD 2.

Państwo Kowalscy są rencistami/ emerytami i ich roczny dochód wynosi:

 29.000,00 zł, wpłacili na rzecz kościoła darowiznę w wysokości 500.00zł

Sprawdzamy, czy możemy odliczyć tę wpłatę w pełnej wysokości

dochód roczny X 6% = 29.000,00  ZŁ X 6% =  1.740,00 ZŁ – Państwo Kowalscy wpłacili kwotę darowizny w wysokości 500.00zł, kwota ta mieści się  w limicie, dlatego też,  mają prawo odliczyć pełną kwotę wykazana na przelewie i pomniejszyć sobie dochód w rocznym zeznaniu podatkowym.

 

Pamiętajmy!

Po pierwsze, darowizna podlega odliczeniu  w danym roku podatkowym, tylko wtedy,  gdy w tym samym roku podatkowym, zostanie dokonana darowizna, czyli  -  kwoty wpłacone w 2017 roku, podlegają rozliczeniu w rocznym zeznaniu podatkowym za 2017 rok, kwoty  wpłaconych darowizn w 2018 roku, będą mogły być odliczone dopiero, w zeznaniu rocznym składanym w 2018 roku.

Po drugie do zeznania PIT-37 koniecznie wypełniamy załącznik PIT-0

Po trzecie musimy poinformować US, w jaki sposób chcemy otrzymać zwrot podatku, przelewem czy przekazem pocztowym.

 

 

Wielki Czwartek

Dzisiaj jest

środa,
17 kwietnia 2024

(108. dzień roku)

KALENDARZ LITURGICZNY

Sonda

Twoja ulubiona Msza Święta

9.00

11.00

12.15


Licznik

Liczba wyświetleń:
2747990

Wyszukiwanie