PAMIETAMY O SŁUŻBACH W TYGODNIU

19 X 2019   sobota 12 X  8.30 jedziemy do Oliwy na promocje ceremoniarza Pawła Lewandowicza

zbiórki: 10 krucjatki i lektorzy starsi  11 krucjatki i ministranci , krucjatki i ministranci młodsi     

PIERWSZA GRUPA  ŚRODA   

1Dominika Michalska

2.Jakub Zalewski

3.Paweł Lewandowicz

4. Darek Swiątkowski

5.Olek Iwaszczuk  

 DRUGA GRUPA   SOBOTA 

1.Piotr Wiśniewski

2.Justyna Świątkowska

3Marysia Pańczyk

4.Paweł Car  

5.Adam Iwaszczuk

6. Mateusz Rawdanowicz

 TRZECIA GRUPA CZWARTEK  

1.Julia Czarnowska

2. Miłosz Derkowski

3.Julia Pawłowska

4.Mateusz Oksanicz

5.Julia Bisko 

6.Hania Józefaciuk 

 CZWARTA GRUPA PIĄTEK       

1.Marta Oksanicz  

2.Jakub Lewandowicz  

3.Mateusz Żebrowski 

4.Mikołaj

5. Wiktor

6.Michał

 

 

Powrót

Powrót

Powrót

Powrót

Powrót

Powrót

Powrót

ASYSTA  BOŻE CIAŁO  20.VI.2019

 

1               Ceremoniarz Kuba Zalewski

 

 

2               KRZYŻ  

 

 

3               KADZIDŁO: lektor starszy Mateusz  ministrant Kuba L

 

 

4               AKOLITKI: krucjatki Julka B, Hania J

 

 

5               Ministranci pierwsza para:

 

 

6.     CZYTANIA lektorzy

 

I.  Paweł                           

II.  Marta

 

7.    Sztandar LSO krucjatka starsza Justyna

 

 

8.    Welon krucjatka starsza Marta

 

 

9.    Korporał i przygotowanie ołtarzy procesyjnych lektor starszy Miłosz

 

 

10.                      Procesja:, dzwonki ministranci

 

Ćwiczymy procesję  w środę o 17.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dary na wielki czwartek

Dzisiejsze dary ołtarza - mają nam uświadomić dar, jaki każdy z nas, składa przez cały rok w trakcie każdej Eucharystycznej Ofiary

 

1 Owoce i kwiaty - są znakiem różnych rodzajów  modlitwy

 

modlitwy  nieustającej  - wypełnianej przez Żywy Różaniec, Adopcje Duchową

modlitwy adoracyjnej –Jerycho Różańcowe

modlitwy  liturgicznej w posłudze Służby krucjatek ,ministrantów ,lektorów, oprawy muzycznej     Zespołu Presto

modlitwy czynnej –gdzie wspólnota Św. Józefa  dba o estetykę kościoła, zawsze świeże kwiaty czy piękno ołtarza

modlitwy rady i wsparcia – w posłudze rady parafialnej

 

 

2.Chleb to symbol wszystkich darów  składanych na budowę naszego kościoła – materialnych i duchowych oraz  troska Parafii o ubogich i potrzebujących wyrażana  w posłudze  naszej parafialnej Caritas

 

3. Ostatni dar ołtarza  to woda i wino które na ołtarzu staną się sakramentem Eucharystii - naszym  pokarmem na doczesność i wieczność


Modlitwa powszechna  na Paschę

W tę Świętą Noc pełną łaski, noc zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią, módlmy się wspólnie do Boga w potrzebach świata i nas samych.

 

1. Módlmy się za Kościół święty, aby w czasach pełnych niepokoju potrafił głosić światu Ewangelię. Ciebie prosimy…

 

2. Módlmy się za pasterzy Kościoła: Papieża Franciszka, biskupów naszej diecezji, kapłanów którzy pracowali i pracują wśród nas, aby przez swoją posługę przybliżali ludziom Boże Miłosierdzie a sami zasługiwali na królestwo niebieskie. Ciebie prosimy…

 

3. Módlmy się za rządzących naszą ojczyzną naszym miastem, aby przykazanie miłości drugiego człowieka było dla nich najwyższym prawem. Ciebie prosimy…

 

4. Módlmy się za dzisiaj ochrzczoną  Marysię za wszystkich ochrzczonych w naszym kościele oraz tych, którzy dziś odnowili swoje przyrzeczenia chrzcielne, aby w swoim życiu zdecydowanie odrzucali zło i wiernie trwali przy Bogu. Ciebie prosimy…

 

5. Módlmy się za zmarłych z naszej parafii którzy odeszli od nas w ostatnim czasie, za zmarłych z  naszych rodzin, aby Chrystus, Zwycięzca śmierci, piekła i szatana, wprowadził ich w bramy raju. Ciebie prosimy…

 

 

6. Módlmy się za naszą parafię, wszystkie wspólnoty, naszych dobrodziejów i fundatorów, wszystkich tu zgromadzonych, aby Zmartwychwstały Chrystus odnowił w nas wiarę, umocnił nasze życie i doprowadził do zbawienia

WIELKI CZWARTEK–MSZA WIECZERZY PANSKIEJ

godzina 18.00

Ceremoniarz  Kuba Zalewski   Komentator - Michał

Ewangeliarz ceremoniarz Kuba Zalewski

 Krzyż Maciek

 Akolitki – Julia B ,Hania J

 Kadzidło - Miłosz

 Łódka -Darek

 Gong w czasie Chwała -Mateusz Ż

 Dzwonki - w czasie Chwała: Mateusz R

 Sygnaturka - w czasie Chwała Adam

 Czytanie I - Dominika

 Czytanie II – Paweł

 Nogi do umycia Bierzmowani

 Modlitwa Powszechna Julia Cz

 Dary ofiarne komentarz  Marta  (kwiaty,owoce,chleb,woda i wino

 Obsługa Ołtarza Kuba L, Olek I

 Przygotowanie ołtarza po Mszy Świętej – ceremoniarze Michał, Kuba, Piotrek

 Kołatki w czasie procesji –,Julka B, Kuba L

WIELKI PIĄTEK –LITURGIA NA CZEŚĆ MĘKI PAŃSKIEJ

godzina 19,00

Ceremoniarz , Komentator   Michał    

Akolitki    Julia P ,Marysia

Kadzidło - Miłosz

 Łódka -Darek

Czytanie I    Maciej

Czytanie II    Justyna

Przygotowanie Ołtarza    ceremoniarze Michał Kuba Piotrek

 Męka Pańska –

 Ewangelista   Piotrek

Pan Jezus   Paweł

Inni  Dominika

Inni II  Marta

Kołatki  –Hania ,Mateusz Ż

Welon - Grób Pański    Julia Cz

 Krzyż przy ołtarzu 1.Kuba Z  akolitki Julka P, Marysia, reczniczek Paweł Cz koszyk Mateusz R

 Krzyż przy beczce  1.Miłosz , akolitka  Hania, ręczniczek Julka B , koszyk  Olek I

Wielka Sobota święcenie pokarmów

13.00 Marta

14.00  Miłosz

15.00 Piotrek

WIELKA SOBOTA - WIGILIA PASCHALNA

godzina 21,00

Ceremoniarz, Komentator - Piotrek     

Krzyż -          Kuba Z

Akolitki -      Julia B ,Hania J

Trybularz -   Miłosz

Łódka -      Darek

mikrofon –     pan Grzegorz

Czytanie I -    Oskar

Czytanie II -   Paweł

Czytanie III -  Kuba Z

Czytanie IV -  Marta

Czytanie  V  - Dominika

Czytanie VI  - Mateusz O

Czytanie VII - Agata

Epistoła       - Michał

Gong – w czasie „Chwała…” -   Mateusz Ż

Dzwonki - w czasie „Chwała…” Olek Adam Kuba K

Sygnaturka - w czasie  Chwała Mateusz Z

Paschał -        Oskar, , Michał

Rylec i grona -Justyna

Niosący światło od paschału  Agata, Mikołaj, Hania ,Julia,  oraz wszyscy ze świecami chrzcielnymi

Obsługa Ołtarza Kuba L Olek I

Rozpalający ognisko -   pan Jerzy

Modlitwa Powszechna  Julka Cz

REZUREKCJA   Sztandar Julka P, Marysia Mateusz O  ,fig Pana Jezusa Oskar

Welon - Marta

Dary ofiarne  składane  podczas dzisiejszej liturgii symbolizują trzy nurty  naszej parafialnej pracy :

MODLITWA  ,

DRUGI CZŁOWIEK ,

BUDOWA KOŚCIOŁA duchowego i materialnego

niech każdy z nas odnajdzie w nich cząstkę siebie

 1.    Wspólnota Żywego Różańca   ofiaruje kwiaty.Są one znakiem modlitwy naszej parafialnej wspólnoty - indywidualnej: codziennej, liturgii niedzielnej oraz wspólnotowej: w comiesięcznej modlitwie adoracyjnej  i nieustającej z różańcem w ręku.

2.Członkowie Parafialnego Zespołu Caritas ofiarują CHLEB – znak serdecznej  troski  o potrzebujących, a zarazem znak szczególnego zaangażowania parafian w miłość miłosierną w naszym środowisku.

3. Wspólnota Świętego Józefa  przynosi do Ołtarza owoce. Są one znakiem wdzięczności za duchowe i materialne wspieranie budowy naszej świątyni na Babich Dołach. W tym symbolu możemy zobaczyć wszystkich naszych ofiarodawców oraz tych którzy troszczą sie o kościół i plebanię.

4.Najmłodsi przedstawiciele Liturgicznej Służby Ołtarza  przynoszą dary eucharystyczne.

 

Niech przemienione w Ciało i Krew Chrystusa umocnią nas w kolejnym roku pracy na drodze do Ojczyzny Niebieskiej.

 

MODLITWA POWSZECHNA:

Bóg udziela nam swoich łask, szczególnie dzisiaj w naszej parafii gdy wołamy przez orędownictwo Jego Matki Maryi objawiającej się w  Licheńskiej ikonie

1.     Módlmy się za papieża Franciszka, naszego biskupa Sławoja Leszka by mieli dużo sił i mądrości w kierowaniu Kościołem a Nasz Pan Jezus Chrystus darzył ich zdrowiem i błogosławieństwem. Ciebie prosimy

2.     Módlmy się za ludzi, którzy tworzyli  i tworzą wspólnotę parafialną, pracowali i pracują nad jej rozwojem duchowym i materialnym ,za księdza Edmunda pierwszego proboszcza rekolekcjonistów ,kaznodziejów i spowiedników oraz wszystkich wiernych którzy tutaj znaleźli swoje miejsce modlitwy by łaska Pana była ich nagrodą i radością. Ciebie prosimy

3.     Módlmy się za wiernych, którzy w  minionym  roku  przyjeli w naszej kaplicy sakramenty święte ,by byli wierni Chrystusowi i nie wstydzili się wyznawać wiarę nie zważając na przeciwności. Ciebie prosimy

4.     Módlmy się za fundatorów i wszystkich  ofiarodawców naszej parafii, za tych którzy trudzą się nad powstaniem nowego kościoła aby składana ofiara - materialna i duchowa - mogła owocować w życiu doczesnym i wiecznym. Ciebie prosimy 

5.     Módlmy się za wszystkich naszych parafian i przyjaciół, którzy przez ostatni rok odeszli z naszej wspólnoty do wieczności, wprowadź ich do królestwa światłości i pokoju. Ciebie prosimy

6.     Módlmy się za nas samych, abyśmy odważnie szli za Jezusem i nieśli codzienny krzyż obowiązków i trudów, pamiętając że boleść dzielona we dwoje połową boleści a radość podwójną radością. Ciebie prosimy… 

 

Boże przyjmij nasze modlitwy  i spraw aby były Tobie miłe a dla nas owocne  .Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

 

Komentarz przed czytaniami

Czym jest parafia?  To jednostka administracyjna kościoła, to skupisko ludzi wierzących, to punkt na mapie bądź notatka  w  wyszukiwarce internetowej…

 dla nas - PARAFIA to miejsce , gdzie niebo styka się z ziemią- gdzie nieustannie w każdej Mszy Świętej kapłan  uprasza Boga o Miłosierdzie  - a Bóg jak miłosierny Pan oczekuje nas - sługi swoje -  byśmy okazywali się wierni w każdej sprawie

– w dzisiejszej odpustowej liturgii słowa  poszukajmy takiej właśnie definicji parafii. I dziękujmy za miejsce na Babich Dołach gdzie  możemy modlić się do Boga za wstawiennictwem i w opiece Matki Bożej Licheńskiej…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASYSTA  ODPUST  10.IX.2017

 

1               Ceremoniarz Diecezjalny Michał

 

2               KRZYŻ  lektor Miłosz

 

3               KADZIDŁO: lektorzy Kuba Damian

 

4               Ewangeliarz  lektor starszy Michał

 

5               AKOLITKI: krucjatki Julka, Marysia

6               Ministranci pierwsza para: ministranci Mateusz, Darek

 

7               CZYTANIA lektorzy

 I.  Paweł                            

II.  Piotrek

 

8               KOMENTARZ czytania: krucjatka Marta,Justyna

                            dary: krucjatka starsza Agata

                            modlitwa powszechna krucjatka starsza Dominika

 

9               Dary ,pomoc w odbieraniu: krucjatka Małgosia, Hania ,ministrant Paweł C,Mateusz Ż

- Żywy różaniec - kwiaty

- Caritas – chleb

-wspólnota sprzątająca- owoce

- dary eucharystyczne –LSO  kandydatka Dorota kandydat Kuba

 

10         Sztandar LSO krucjatka                i bracia Iwaszczuk

 

Procesja: welon krucjatka Justyna , dzwonki ministranci Maciek,Mateusz ,Darek , Mateusz 

Przychodzimy w zwykły dzień  o 15,30 pod klatką  a w soboty o 13.00

pamietajmy o komży albie albo stroju krucjatki

gdy komuś coś wypadnie to SAM SZUKA ZASTĘPSTWA

 

 piątek  28.XII.2018        Rybaki  od pp Wruk do pp Trzebińskich - Kuba K,Olek I,Julka P,Marysia P

 

sobota  29.XII. 2018  Rybaki  od kościoła (ppStachowscy) do państwa Hałeła - Piotrek W,Paweł L,Mateusz Ż  

 

czwartek  3. I.2019   Ikara 2 ABCD- Dominika,Julka Cz

 

piątek  4.I.2019   Ikara 8 ABC Ikara 6A-Adam I,Paweł C

 

sobota  5.I.2019    Ikara 3 A,B,C,D- Marta ,Paweł L,Mateusz R

 

poniedziałek  7.I.2019    Ikara 4 ABCD-Justyna, Darek

 

wtorek 8.I.2019    Ikara  6 ABC- Maciek ,Mateusz Ż

 

środa   9.I.2019   Ikara 9 AB - Marta ,Mateusz O

 

czwartek 10. I.2019   Ikara 10 ABCD - Miłosz, Hania

 

piątek  11.I.2019    Ikara 14 BCD - Darek,Kuba K

 

sobota 12.I.2019    Ikara 14 A  ,Ikara 18 ABC- Piotrek W,Kuba Z,Mateusz R

 

poniedziałek  14.I.2019    Ikara 16 ABC- Olek I,Maciek

 

wtorek 15.I.2019    Ikara 22 ABC- Kuba L,Olek I,Mateusz O

 

środa   16.I.2019   Ikara 22 D ,Ikara 20 AB- Justyna,Julka B

 

czwartek  17. I.2019   Dedala 1 ABCD - Miłosz,Kuba L

 

piątek  18.I.2019    Dedala 2 BCD - Marta O,Mateusz R

 

sobota  19.I.2019    Dedala 2 A, Dedala 4 ABC - Hania ,Julka B

 

poniedziałek  21.I.2019    Dedala 4 D Dedala 6 A,-Kuba L,Adam I,

 

wtorek  22.I.2019    Dedala 6 BCD - Mateusz Ż,Adam I

 

środa   23.I.2019   Dedala 8 A,B - Mateusz O,Marta 

 

czwartek  24. I.2019   Dedala 8 C,D- Miłosz,Julka P,Marysia P

 

piątek  25.I.2019    Lotnicza Domki - Adam, Julka P,Marysia P

 

sobota  26.I.2019    Dedala 10 ABCD - Hania ,Julka B

 

poniedziałek  28.I.2019  Zielona 55, Zielona Domki oraz Szkoła- Justyna Darek

 

wtorek  29.I.2019    Lotnicza 1- Dominika ,Julka Cz

 

środa   30.I.2019   Rybaki -Majątek i Pałac- Piotrek W

 

czwartek  31.I.2019     dodatkowe na życzenie

 kolędy  dodatkowe  31.I.2019 uzgodnienie  telefon 795  589 707 bądz w zakrystii

CEREMONIARZ 2019

Dzisiaj jest

środa,
16 października 2019

(289. dzień roku)

KALENDARZ LITURGICZNY

Sonda

ulubiona Msza Święta

Msza Święta o 9.00

Msza Święta o 11.00

Msza Święta o 12.15

Msza Święta o 17.00

Msza Święta o 20.15


Licznik

Liczba wyświetleń:
1346186

Wyszukiwanie