Wspólnota

Duchowej Adopcji

Dziecka Poczętego 

przy Parafii M.B.Licheńskiej

w Babich Dołach

można zainstalować na swoim telefonie piękną aplikacje dzięki której  jeszcze bardziej komfortowa staje się modlitwa w intencji adoptowane dziecko

W roku 2022 w związku ze wzmozeniem aborcjonistów  podejmiemy jeszcze jeden termin Duchowej Adopcji w Niepokalane Poczęcie NMP -Dziękuję wszystkim którzy adoptowali  duchowo zagrożone  śmiercią dziecko w Święto Zwiastowania Pańskiego 

Pierwsza duchowa adopcja miała miejsce w naszej parafii w 2011 roku. W Święto Zwiastowania Pańskiego,25 marca- składamy uroczyste przyrzeczenia w obronie poczętego życia przez 9-cio miesięczną modlitwę wstawienniczą .

Czym jest Duchowa Adopcja?Pełna poprawna nazwa brzmi: "Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą". Nie jest to więc adopcja prawna dziecka po urodzeniu, pozbawionego opieki rodzicielskiej, do rodziny zastępczej, ale adopcja duchowa dziecka poczętego zagrożonego zabiciem w łonie matki. Wyrażana jest osobistą modlitwą jednej osoby o ocalenie życia dziecka wybranego przez Boga Dawcę Życia.Trwa przez 9 miesięcy, okres wzrostu dziecka w łonie matki. Zobowiązanie adopcyjne, poprzedza przyrzeczenie, które je utwierdza.Więcej informacji w rozdz. 7.Do kogo jest adresowana  Duchowa Adopcja? Ogólnie rzecz biorąc, strona jest adresowana do ludzi młodych, którzy są potencjalnymi "współtwórcami" ludzkiej populacji, adresowana jest do osób wchodzących w związki małżeńskie i dla młodych małżeństw, do pracowników położnictwa, do osób, które popełniły aborcję (do aborcji namawiały, lub przymuszały), do kleryków seminariów duchownych i księży, do potencjalnych i praktykujących animatorów Duchowej Adopcji, do członków przyparafialnych ruchów oraz poradni przedmałżeńskich i rodzinnych, do osób nie zdecydowanych i wątpiących, ale i do ludzi gorliwej wiary.Jakie  płyną korzyści z podejmowania Duchowej Adopcji?Wiedza i podejmowanie Duchowej Adopcji ma odwodzić od zamiaru popełnienia aborcji lub niszczących ludzkie zarodki praktyk "in vitro". Wiedza i podejmowanie tej posługi ma służyć kształtowaniu postaw pro rodzinnych. Osobom, które popełniły grzech aborcji, czy "in vitro", lub w jakiś sposób w niej uczestniczyły, Duchowa Adopcja przywraca równowagę ducha i usuwa udrękę sumienia (syndromu postaborcyjnego).Duchowa Adopcja umacnia ludzi w zdrowych zasadach moralnych, buduje w rodzinie poczucie więzi, wzajemnej miłości, bezpieczeństwa i solidarności, a nie zakłócony rozwój prokreacji jest gwarancją bezpiecznej egzystencji narodu.

W roku 2014 adopcje podjeło 26 osób.W roku 2017 adopcję podjeło 26 osób W roku 2017 adopcję podjeło 30 osób.

 

więcej informacji

http://www.duchowaadopcja.com.pl/

1.Modlitwa codzienna

 

Panie Jezu, za wstawiennictwem

Twojej Matki, Maryi, która

urodziła Cię z miłością, oraz

za wstawiennictwem św. Józefa,

człowieka zawierzenia, który

opiekował się Tobą po narodzeniu,

proszę Cię w intencji tego

nie narodzonego dziecka,

które duchowo adoptowałem,

a które znajduje się w

 niebezpieczeństwie zagłady.

Proszę, daj rodzicom miłość i 

odwagę, aby swoje dziecko

pozostawili przy życiu, które

Ty sam mu przeznaczyłeś.

 

2.Jedna tajemnica Różańca

 

3.postanowienie (nieobowiązkowe)

 

 

 

 

 

 

Powrót

Powrót

W odpowiedzi na wezwanie Bł. Jana Pawła II zawartego w encyklice

Evangelium Vitae, polski Episkopat w 1998 r. ustanowił uroczystość Zwiastowania

Pańskiego Dniem Świętości Życia. Wyrazem naszej duszpasterskiej troski o tę

świętość i godność ludzkiego życia od samego początku aż do śmierci, niech będzie

promowanie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

 

Istotą tej adopcji jest objęcie modlitewną opieką wiadomego Bogu dziecka,

które jest zagrożone śmiercią, z różnych przyczyn. W dzisiejszych czasach tak wiele

kobiet na całym świecie rozważa aborcję z przyczyn ekonomicznych, ze strachu

przed trudem wychowania i z powodu braku wsparcia najbliższych w tej trudnej dla

nich sytuacji. Zdajemy sobie sprawę jak wielkie spustoszenie duchowe, emocjonalne

i psychiczne stanowi aborcja, szczególnie dla matek i jak wielkim złem jest śmierć

niewinnego. Od tego nieszczęścia z Bożą pomocą można uchronić wiele istnień

ludzkich.

Duchowa adopcja jest wielkim dobrem, także dla samego adoptującego. Może

stanowić naukę odpowiedzialności i wartości życia dla młodzieży przygotowującej

się do bierzmowania, formę przygotowania do małżeństwa i założenia rodziny jako

element kursu przedmałżeńskiego. Może duchowo pomóc rodzinom, które przeżyły

stratę swojego dziecka w wyniku poronienia oraz stanowić formę zadośćuczynienia

lub pokuty dla osób, które współdziałały w aborcji.

 

Duchowa adopcja polega na codziennym odmawianiu w intencji jednego

dziecka dziesiątki różańca wraz ze specjalną dodatkową modlitwą przez 9 miesięcy.

Ponadto można do tego dodać dowolne praktyki pobożnościowe i ascetyczne

w intencji adoptowanego dziecka. W załączeniu przesyłamy liturgiczny obrzęd

przyjęcia duchowej adopcji oraz tekst modlitwy do codziennego odmawiania.

 

 

 

 

 

CELEBRANS wygłasza Słowo Boże, które kończy, zwracając się do osób przyrzekających:

Drogie Siostry i Bracia. Będziecie stać na straży budzącego się życia ludzkiego. Poprzez

szczególną

modlitwę i umartwienia pomożecie Kościołowi w walce z szatanem, namawiającym do

zabicia dziecka

poczętego. Niech każdy z Was, posłuszny Duchowi Świętemu, który Was natchnął do tego

duchowego

daru, bronił jednego "swojego dziecka".

Niech osłania je przed rękami zabójców; niech nad każdym adoptowanym dzieckiem

będzie Wasza

modlitwa. Komunia św., post i ofiara, abyście w tym znajdowali radość i moc, i codziennie

składali

przez Jezusa Chrystusa duchowy dar - Duchową Adopcję.

 

Po Słowie Bożym następuje PRZEKAZANIE ŚWIATŁA CHRYSTUSA osobom

przyrzekającym.

 

CELEBRANS:

Przyjmijcie "Światło Chrystusa". Niech "Światło Chrystusa" chwalebnie zmartwychwstałego

rozproszy

ciemności naszych serc i umysłów.

 

Celebrans podchodzi z zapalonym Paschałem do przyrzekających i zapala kolejno ich

świece.

 

CELEBRANS:

Wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i

roztropnymi,

a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobani e.

 

Rozpoczyna się złożenie przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

CELEBRANS odczytuje kolejne fragmenty przyrzeczenia, które adoptujący na głos

powtarzają:

 

• Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci

• wiedziony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych

• postanawiam mocno i przyrzekam

• że od dnia ......................................

• w uroczystość ................................

• biorę w Duchową Adopcję jedno dziecko* którego imię jedynie Bogu jest wiadome

• aby przez 9 miesięcy, każdego dnia, modlić się o uratowanie jego życia

• oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.

• Tymi modlitwami będą:

- jedna Tajemnica Różańca św.,

- moje dobrowolne postanowienia,

- modlitwa, którą dziś po raz pierwszy odmówię.

 

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością

oraz za wstawiennictwem św. Józefa, Człowieka Zawierzenia, który opiekował się

Tobą po urodzeniu proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo

adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj

rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby pozostawili je przy życiu, które Ty sam mu

przeznaczyłeś. Amen".

 

CELEBRANS:

Módlmy się. Boże, Źródło Życia i Dobroci. Ty posłałeś swego Syna, Słowo Życia.

Wysłuchaj prośby nasze, a tych, którzy złożyli dzisiaj swoje przyrzeczenia racz

pobłogosławić

i spraw, by przy pomocy Twojej łaski, dotrzymali tego, co przyrzekali.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Następuje modlitwa wiernych przygotowana przez przyrzekających.

Adres Domu Samotnej Matki, przy którym znajduje się Okno Życia:Diecezjalny Dom Samotnej Matki im. Jana Pawła II‎ Gdańsk Matemblewo, ul. Matemblewska 980-283 Gdańsk(obok kościoła Matki Bożej Brzemiennej)tel. (58) 348 03 70

Komunia 2023

Dzisiaj jest

czwartek,
01 czerwca 2023

(152. dzień roku)

KALENDARZ LITURGICZNY

Sonda

TEMPERATURA W KOŚCIELE

wystarczająca

niewystarczająca


Licznik

Liczba wyświetleń:
2498167

Wyszukiwanie