Wspólnota

Duchowej Adopcji

Dziecka Poczętego 

przy Parafii M.B.Licheńskiej

w Babich Dołach

można zainstalować na swoim telefonie piękną aplikacje dzięki której  jeszcze bardziej komfortowa staje się modlitwa w intencji adoptowane dziecko

W roku 2022 w związku ze wzmozeniem aborcjonistów  podejmiemy jeszcze jeden termin Duchowej Adopcji w Niepokalane Poczęcie NMP -Dziękuję wszystkim którzy adoptowali  duchowo zagrożone  śmiercią dziecko w Święto Zwiastowania Pańskiego 

Pierwsza duchowa adopcja miała miejsce w naszej parafii w 2011 roku. W Święto Zwiastowania Pańskiego,25 marca- składamy uroczyste przyrzeczenia w obronie poczętego życia przez 9-cio miesięczną modlitwę wstawienniczą .

Czym jest Duchowa Adopcja?Pełna poprawna nazwa brzmi: "Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą". Nie jest to więc adopcja prawna dziecka po urodzeniu, pozbawionego opieki rodzicielskiej, do rodziny zastępczej, ale adopcja duchowa dziecka poczętego zagrożonego zabiciem w łonie matki. Wyrażana jest osobistą modlitwą jednej osoby o ocalenie życia dziecka wybranego przez Boga Dawcę Życia.Trwa przez 9 miesięcy, okres wzrostu dziecka w łonie matki. Zobowiązanie adopcyjne, poprzedza przyrzeczenie, które je utwierdza.Więcej informacji w rozdz. 7.Do kogo jest adresowana  Duchowa Adopcja? Ogólnie rzecz biorąc, strona jest adresowana do ludzi młodych, którzy są potencjalnymi "współtwórcami" ludzkiej populacji, adresowana jest do osób wchodzących w związki małżeńskie i dla młodych małżeństw, do pracowników położnictwa, do osób, które popełniły aborcję (do aborcji namawiały, lub przymuszały), do kleryków seminariów duchownych i księży, do potencjalnych i praktykujących animatorów Duchowej Adopcji, do członków przyparafialnych ruchów oraz poradni przedmałżeńskich i rodzinnych, do osób nie zdecydowanych i wątpiących, ale i do ludzi gorliwej wiary.Jakie  płyną korzyści z podejmowania Duchowej Adopcji?Wiedza i podejmowanie Duchowej Adopcji ma odwodzić od zamiaru popełnienia aborcji lub niszczących ludzkie zarodki praktyk "in vitro". Wiedza i podejmowanie tej posługi ma służyć kształtowaniu postaw pro rodzinnych. Osobom, które popełniły grzech aborcji, czy "in vitro", lub w jakiś sposób w niej uczestniczyły, Duchowa Adopcja przywraca równowagę ducha i usuwa udrękę sumienia (syndromu postaborcyjnego).Duchowa Adopcja umacnia ludzi w zdrowych zasadach moralnych, buduje w rodzinie poczucie więzi, wzajemnej miłości, bezpieczeństwa i solidarności, a nie zakłócony rozwój prokreacji jest gwarancją bezpiecznej egzystencji narodu.

W roku 2014 adopcje podjeło 26 osób.W roku 2017 adopcję podjeło 26 osób W roku 2017 adopcję podjeło 30 osób.

 

więcej informacji

http://www.duchowaadopcja.com.pl/

1.Modlitwa codzienna

 

Panie Jezu, za wstawiennictwem

Twojej Matki, Maryi, która

urodziła Cię z miłością, oraz

za wstawiennictwem św. Józefa,

człowieka zawierzenia, który

opiekował się Tobą po narodzeniu,

proszę Cię w intencji tego

nie narodzonego dziecka,

które duchowo adoptowałem,

a które znajduje się w

 niebezpieczeństwie zagłady.

Proszę, daj rodzicom miłość i 

odwagę, aby swoje dziecko

pozostawili przy życiu, które

Ty sam mu przeznaczyłeś.

 

2.Jedna tajemnica Różańca

 

3.postanowienie (nieobowiązkowe)

 

 

 

 

 

 

Powrót

Powrót

W odpowiedzi na wezwanie Bł. Jana Pawła II zawartego w encyklice

Evangelium Vitae, polski Episkopat w 1998 r. ustanowił uroczystość Zwiastowania

Pańskiego Dniem Świętości Życia. Wyrazem naszej duszpasterskiej troski o tę

świętość i godność ludzkiego życia od samego początku aż do śmierci, niech będzie

promowanie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

 

Istotą tej adopcji jest objęcie modlitewną opieką wiadomego Bogu dziecka,

które jest zagrożone śmiercią, z różnych przyczyn. W dzisiejszych czasach tak wiele

kobiet na całym świecie rozważa aborcję z przyczyn ekonomicznych, ze strachu

przed trudem wychowania i z powodu braku wsparcia najbliższych w tej trudnej dla

nich sytuacji. Zdajemy sobie sprawę jak wielkie spustoszenie duchowe, emocjonalne

i psychiczne stanowi aborcja, szczególnie dla matek i jak wielkim złem jest śmierć

niewinnego. Od tego nieszczęścia z Bożą pomocą można uchronić wiele istnień

ludzkich.

Duchowa adopcja jest wielkim dobrem, także dla samego adoptującego. Może

stanowić naukę odpowiedzialności i wartości życia dla młodzieży przygotowującej

się do bierzmowania, formę przygotowania do małżeństwa i założenia rodziny jako

element kursu przedmałżeńskiego. Może duchowo pomóc rodzinom, które przeżyły

stratę swojego dziecka w wyniku poronienia oraz stanowić formę zadośćuczynienia

lub pokuty dla osób, które współdziałały w aborcji.

 

Duchowa adopcja polega na codziennym odmawianiu w intencji jednego

dziecka dziesiątki różańca wraz ze specjalną dodatkową modlitwą przez 9 miesięcy.

Ponadto można do tego dodać dowolne praktyki pobożnościowe i ascetyczne

w intencji adoptowanego dziecka. W załączeniu przesyłamy liturgiczny obrzęd

przyjęcia duchowej adopcji oraz tekst modlitwy do codziennego odmawiania.

 

 

 

 

 

CELEBRANS wygłasza Słowo Boże, które kończy, zwracając się do osób przyrzekających:

Drogie Siostry i Bracia. Będziecie stać na straży budzącego się życia ludzkiego. Poprzez

szczególną

modlitwę i umartwienia pomożecie Kościołowi w walce z szatanem, namawiającym do

zabicia dziecka

poczętego. Niech każdy z Was, posłuszny Duchowi Świętemu, który Was natchnął do tego

duchowego

daru, bronił jednego "swojego dziecka".

Niech osłania je przed rękami zabójców; niech nad każdym adoptowanym dzieckiem

będzie Wasza

modlitwa. Komunia św., post i ofiara, abyście w tym znajdowali radość i moc, i codziennie

składali

przez Jezusa Chrystusa duchowy dar - Duchową Adopcję.

 

Po Słowie Bożym następuje PRZEKAZANIE ŚWIATŁA CHRYSTUSA osobom

przyrzekającym.

 

CELEBRANS:

Przyjmijcie "Światło Chrystusa". Niech "Światło Chrystusa" chwalebnie zmartwychwstałego

rozproszy

ciemności naszych serc i umysłów.

 

Celebrans podchodzi z zapalonym Paschałem do przyrzekających i zapala kolejno ich

świece.

 

CELEBRANS:

Wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i

roztropnymi,

a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobani e.

 

Rozpoczyna się złożenie przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

CELEBRANS odczytuje kolejne fragmenty przyrzeczenia, które adoptujący na głos

powtarzają:

 

• Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci

• wiedziony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych

• postanawiam mocno i przyrzekam

• że od dnia ......................................

• w uroczystość ................................

• biorę w Duchową Adopcję jedno dziecko* którego imię jedynie Bogu jest wiadome

• aby przez 9 miesięcy, każdego dnia, modlić się o uratowanie jego życia

• oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.

• Tymi modlitwami będą:

- jedna Tajemnica Różańca św.,

- moje dobrowolne postanowienia,

- modlitwa, którą dziś po raz pierwszy odmówię.

 

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością

oraz za wstawiennictwem św. Józefa, Człowieka Zawierzenia, który opiekował się

Tobą po urodzeniu proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo

adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj

rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby pozostawili je przy życiu, które Ty sam mu

przeznaczyłeś. Amen".

 

CELEBRANS:

Módlmy się. Boże, Źródło Życia i Dobroci. Ty posłałeś swego Syna, Słowo Życia.

Wysłuchaj prośby nasze, a tych, którzy złożyli dzisiaj swoje przyrzeczenia racz

pobłogosławić

i spraw, by przy pomocy Twojej łaski, dotrzymali tego, co przyrzekali.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Następuje modlitwa wiernych przygotowana przez przyrzekających.

Adres Domu Samotnej Matki, przy którym znajduje się Okno Życia:Diecezjalny Dom Samotnej Matki im. Jana Pawła II‎ Gdańsk Matemblewo, ul. Matemblewska 980-283 Gdańsk(obok kościoła Matki Bożej Brzemiennej)tel. (58) 348 03 70

Wielki Czwartek

Dzisiaj jest

środa,
17 kwietnia 2024

(108. dzień roku)

KALENDARZ LITURGICZNY

Sonda

Twoja ulubiona Msza Święta

9.00

11.00

12.15


Licznik

Liczba wyświetleń:
2747943

Wyszukiwanie