Pogrzeb nie jest sakramentem ale posługą wobec duszy i ciała chrześcijanina

Gdy umiera chrześcijanin staramy się  przygotować godny chrześcijański pogrzeb

składa się on z trzech części;

pierwsza  : Trumnę z ciałem zmarłego przywozimy do kościoła i w obecnosci  rodziny odmawiamy za duszę zmarłego różaniec świety,w tym czasie kapłan słucha spowiedzi świętej

druga :      Msza Święta za grzechy zmarłego

trzecia :    Odprowadzenie ciała zmarłego na wybrany cmentarz

+ w dniach poprzedzających pogrzeb modlimy się na Różańcu Świętym za duszę zmarłego w domu bądz gdy nasze warunki mieszkaniowe nie pozwalaja na to po Mszy Świetej w kościele (w naszej parafii takie modlitwy prowadzą  panie zelatorki z Żywego Różańca)

 

+ Wymagane dokumenty:

  • akt zgonu
  • jeśli udzielono umierającemu sakramentu namaszczenia w szpitalu, można przedłożyć stosowne zaśw.

Przedstawiciel rodziny, bliski zmarłego, zobowiązany jest do możliwie szybkiego zgłoszenia pogrzebu w biurze parafialnym, w celu ustalenia jego daty i godziny.Do pogrzebu poza parafią zamieszkania  potrzebna jest zgoda proboszcza  Pozostałych formalności zazwyczaj dopełnia wybrana przez rodzinę firma pogrzebowa.Ciało zmarłego (urna / trumna) możemy złożyć na dowolnym cmentarzu katolickim czy komunalnym po uzyskaniu stosownego zezwolenia administratora cmentarza.

pytania   

 

Kiedy proboszcz może odmówić katolickiego pogrzebu?

 

Kodeks prawa kanonicznego określa wypadki, w jakich wierny zostaje pozbawiony prawa do pogrzebu kościelnego. Pogrzebu kościelnego powinni być pozbawieni:

- notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy (por. KPK, kan.751);

- osoby, które wybrały spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej;

- inni jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych (por. KPK, kan. 1184 § 1).

Pierwsza grupa ludzi nie budzi raczej wątpliwości. Ci, którzy porzucili wiarę chrześcijańską, dopuścili się herezji lub schizmy, postawili siebie poza Kościołem i dlatego nie mają prawa do pogrzebu kościelnego. W naszych, polskich warunkach czasami zdarzają się odejścia katolików do innych wyznań lub, jeszcze częściej, do różnego rodzaju sekt, np. do świadków Jehowy. Wówczas osoby takie pozbawiają siebie prawa do pogrzebu kościelnego. Czasami jednak zdarzają się sytuacje, że ochrzczony notorycznie nie korzysta z sakramentów Kościoła (spowiedź św., Eucharystia...). Notoryczne niepraktykowanie nie jest jednak dowodem na apostazję. Duszpasterz powinien przy nadarzającej się okazji upewnić się, że człowiek ten nie chce mieć nic wspólnego z wiarą i Kościołem, np. w czasie odwiedzin kolędowych. Co więcej, powinien fakt ten odnotować w kartotece parafialnej albo, jeszcze lepiej, sporządzić dokument pisany, stwierdzający stan faktyczny podpisem zainteresowanej osoby. Bez takiego upewnienia się, duszpasterz nie ma prawa odmawiać pogrzebu, argumentując, że osoba ta nie praktykowała. Jest to tym bardziej zrozumiałe, że Kościół czasami pozwala również na pogrzeb kościelny osoby z innego wyznania chrześcijańskiego. Duszpasterz może jednak w inny sposób zaznaczyć dezaprobatę Kościoła wobec tego rodzaju postępowania, np. poprzez mniej okazałą ceremonię pogrzebową czy przez odpowiednią homilię. Nie powinien jednak „karać" takiego zmarłego przez zakaz wnoszenia trumny do kościoła czy kaplicy przedpogrzebowej. Albo odmawiamy pogrzebu kościelnego, jeśli są ku temu racje, albo zgadzamy się na ten pogrzeb i wtedy powinien on być odprawiany zgodnie z miejscowym zwyczajem.

Drugą grupę stanowią ci, którzy wybrali spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej, a więc np. dla zamanifestowania swojej niewiary w zmartwychwstanie, życie wieczne itp. Ludzie ci sami wykluczyli siebie z grona członków Ludu Bożego i dlatego nie przysługuje im prawo do katolickiego pogrzebu.

Myślę, że raczej nie nastręcza trudności określenie, czy dana osoba może być włączona do jednej z dwu zaprezentowanych grup ludzi, którym nie należy urządzać pogrzebu katolickiego. Również decyzja o odmowie w takiej sytuacji nie powinna być krytycznie odebrana przez społeczeństwo. Pewne trudności mogą pojawić się jednak w odniesieniu do zmarłych, których należałoby zaliczyć do trzeciej grupy, którą chciałbym przedstawić w następnym artykule.

Kontynuując myśl, należy uzupełnić, że pogrzebu kościelnego powinni również być pozbawieni tzw. jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych (por. KPK, kan. 1184 § 1).

Wiele trudności w ocenie mogą przysporzyć przypadki osób określonych ogólnie jako „jawni grzesznicy". Należy tu mieć na uwadze przede wszystkim tych, którzy jawnie i publicznie żyli w związkach niesakramentalnych czy innej formie konkubinatu oraz im podobnych nie przejmujących się zasadami moralności chrześcijańskiej, na której straży ma obowiązek stać Kościół święty.

W przypadku konkubinatu, gdy nie istniała żadna przeszkoda do zawarcia małżeństwa, sprawa wydaje się stosunkowo prosta. Zainteresowane osoby wykazują najczęściej złą wolę, nie chcąc zawrzeć prawdziwego małżeństwa. Duszpasterz posiada więc prawo do odmowy pogrzebu lub przynajmniej do odprawienia w sposób mniej uroczysty samej ceremonii.

W przypadku innego rodzaju związków niesakramentalnych sprawa się komplikuje. Zmarły, który pomimo tego, że trwał w takim związku, utrzymywał jednak kontakt z Kościołem, modlił się, a nawet miał szczerą wolę zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego, nie może być potraktowany jednakowo z tym wspomnianym wcześniej. Ostatecznie decyzja należy tutaj do proboszcza, który przecież najlepiej zna miejscową sytuację. W przypadku tzw. małżeństw cywilnych, jeśli osoby takie nie mogły zawrzeć ślubu kościelnego z powodu przeszkody poprzedniego węzła, nie powinno to być jedynym motywem odmowy pogrzebu kościelnego. Należałoby tutaj wziąć pod uwagę jeszcze inne, dodatkowe elementy, np. notoryczne niepraktykowanie, nieprzyjmowanie kolędy, nieuczęszczanie dzieci na lekcje religii...

Kanon 1184 § 1 podkreśla bardzo ważny element - odmawia się pogrzebu tylko wtedy, gdy dana osoba nie wyraziła przed śmiercią żadnych oznak pokuty. Sytuacja zmienia się zasadniczo, gdy ktoś przed śmiercią wyspowiadał się i otrzymał rozgrzeszenie. Do oznak pokuty można zaliczyć jednak również: prośbę o kapłana, nawet gdyby nie zdążył przybyć, ucałowanie krzyża, wzbudzenie aktu żalu, uczynienie znaku krzyża itp. O oznakach pokuty może zaświadczyć chociażby jedna wiarygodna osoba. Dlatego duszpasterz przed odmową pogrzebu powinien upewnić się, czy czasami nie było jakichkolwiek oznak pokuty.

Gdy powstaje jakaś wątpliwość, należy się zwrócić do miejscowego ordynariusza, do którego decyzji należy się dostosować (por. KPK, kan. 1184 §2).

Pozbawienie pogrzebu zawiera w sobie także odmowę odprawienia Mszy Świętej pogrzebowej (por. KPK, kan. 1185). Nie oznacza to jednak, że nie wolno odprawiać za tego zmarłego jakiejkolwiek Mszy św. Wolno, a nawet należy odprawiać Msze św. w intencji tego zmarłego, ale nie może to być Msza św. pogrzebowa.

Na zakończenie chciałbym zwrócić uwagę na pewną konsekwencję, która powinna nam towarzyszyć w życiu codziennym. Często bywa tak, że my sami lekceważymy inne osoby, instytucje, a nawet Pana Boga, gdy jednak znajdziemy się w potrzebie, to już nie zadajemy sobie nawet pytania, czy o taką czy inną pomoc wypada prosić kogoś, kogo całe życie lekceważyliśmy. Bądźmy konsekwentni, jeśli żyjemy po katolicku, zgodnie z tym, co Kościół za Chrystusem głosi, stawiajmy wymagania, ale jeśli nasze życie nie ma nic wspólnego z moralnością chrześcijańską, odstąpmy od nieuzasadnionych żądań.

ks. BENEDYKT GLINKOWSKI dr prawa kanonicznego

 

 

 

WYPOMINKI ROCZNE 2019 / 2020     kartka 1 strona 1    

 

            Władysława MROZEWSKA, rodzice z obu str., Maria BYZEWSKA, Józef FULARCZYK, Tomasz MACIOŁEK, Ewa KREFTA, Krystyna KOMAR, Lucjan OLEJNICZAK, Alina Bolesław KASPERSCY, Maria Czesław SZYMCZAK, Ewa LUDWIK, Janusz MACHAŁOWSKI, Ks.Edmund MAKOWSKI // Władysław Weronika LUBAK. Jan Bolesława KĘDZIOREK. Maria Helena Ignacy OSZCZĘDA. Jerzy SZKUDLAREK. Irena Leon SIENKIEWICZ // Elżbieta Antoni GRABLOWSCY . z rodz. GRABLOWSKICH KUPC KRÓLIKOWSKICH // Dominika Mieczysław Piotr Tadeusz ORNATOWSCY. Irena Tomasz Wacław WOJCIESZAK. dziadkowie ORNATOWSCY WOJCIESZAK BARYLAK BRZEZIŃSCY. Halina TYL. Ewa MATCZAK. Ks.Karol MAZURKIEWICZ // Krystyna KUCZKOWSKA // z rodz. STACHYRA DZIKOWSKICH KRAKOWSKICH KASICA SIWKA GĘBACKICH WIŚNIEWSKICH, Marta SIUDA, Kazimierz FALIŃSKI, Michał JAKUBIAK // z rodz. FAJTEK BALCERZAK NIEBOJ. Leokadia Władysław FAJTEK, Feliks SZYMIKOWSKI, Jan OBARA, Helena Bernard BRONK, Jan LIS, Anastazja ZBLEWSKA // Ewa Julianna Józef KREFTA, Łucja Tomasz MACIOŁEK, Krystyna KOMAR, Władysława MROZEWSKA, Maria BYZEWSKA, Agata Józef FULARCZYK // Regina Józef GOŁĘBIEWSCY, Janina Zygmunt KALBARCZYK, Gabriela FILIPIAK, dziadkowie z obu str. // Ireneusz RAJEWSKI. Helena Paweł JASINA // Eugeniusz Kazimierz Stanisław Janina Bogumiła Wojtuś CHLEBEK // Agnieszka KULCZYŃSKA, teściowie, rodzice, siostra, bratowa // Wiesława KRASUSKA, z rodz. DZIURDZIAK. Jurek Tadeusz STUSZEWSKI. Anna Longin STASZKIEWICZ // KAWĘCCY Kazimierz Franciszka Antoni Agata. DEPPTUŚ Jan Julia Zofia Jan Stefania Zbigniew Helena. Anna POŁUBIŃSKA. Stanisław KOŁACZKIEWICZ. Maria Mitre DŻEWGALOWSCY // Teofila Zofia Bolesław Franciszek SZYDLIK. Anna Paweł Stefan NOWAK. Renata JESIONOWSKA. Stanisław BEDNARZ. Józef SOROKA. z rodz. KACZMARCZYK SIOK PLISZKA DARZNIK CHAJDAS // Józef MUSIELSKI. Franciszek Józefa Maria Kazimierz Michalina KRASKO. Maria SUCHOCKA. Helena //Irena Eugeniusz Mirosław GRZEMPA. Anna Stanisław ŁUKASIK. Wanda Zbigniew BUJAK // Marek TARKA // rodzice Anna Antoni Elżbieta Alojzy. dziadkowie i krewni z rodz. STYN KARSZNIA. Urszula, Ewa // Danusia ŚWITALSKA. Aniela KURZAWA. Zofia SOĆKO. zmarli z naszych róż różańcowych // z rodz. KALBARCZYK OKROJ KUPCZAK. Irena DZIESIĄTKOWSKA // Zofia Ryszard Wioletta Andrzejek PORWOŁ. Maria Kazimierz  SUCHOCCY. z rodz. PORWOŁ SUCHOCKICH KOCZKO SKONIECZNYCH MAZUREK DMOWSKICH PAJEWSKICH krewnych i znajomych // Mirosława Jan HEYKA. Mirosława Aleksander KĘPIŃSCY. Marzena PALUCH // MARDZIŃSCY Henryk Zygmunt Aleksandra Henryk Gertruda. LEMIERZ Leon Helena Ginter Grażyna Czesława. BURGHARDT Anna Józef. NOWAK Franciszek Ludwika. MIKOŁAJCZYK Halina Zdzisław Mirosław. GREGOROWICZ Krystyna. JAKÓBCZAK Mateusz. KUCZA Józef Zofia // Lidia Adam Mania Genowefa Jan PIETRASIK. Helena Ignacy FELSKOWSCY. Anastazja Franciszek Mania Maksymilian Andrzej STOLTMAN // Gerard PLICHTA. Marian KERLIN. Stefania Zofia Stanisław Tadeusz Waleria ŁASZKIEWICZ. Renata TOMASZEWSKA // Helena Michał GAWROŃSKI. Genowefa ZYCHOWICZ. Stanisław Weronika Zdzisław STANIEC. Elżbieta Tomasz Janina HELBIK. Aleksander Kazimierz Wiktoria KANTOR // DUDZIŃSCY Jerzy Helena Teresa Stanisław. MROZEWSKA Władysława. HOFMAN Regina Adam Barbara. KOMOROWSKI Stefan. Lubera. Marian SZABAT Irena // Anna Józef Andrzej Stefan TUSIEŃ // Marian MICHTA. Helena KOŁOMAŃSKA. Anna Józef TUSIEŃ // mąż Antoni TESSMER. rodzice teściowie bracia Jan Franciszek MILLEBACH Ludwika // Sabina Zygmunt TESSMER. Irena Henryk ZBLEWSCY. Teresa STAWOWSKA. Katarzyna FIGIELEK. Bożena UZDROWSKA. dziadkowie MARSZEWSCY HEBEL ZBLEWSCY TESSMER // Joanna Szczepan Janusz RYGIELSCY. Józefa Kazimierz KOWALSCY. Renata NOWAK. Genowefa Kazimierz MAZARZ. Danuta Józef FOBKE. Ludwik PATORSKI, dziadkowie z obu str. // rodzice Maria Józef. rodzeństwo Marian Bożena. siostrzeniec Mariusz. bratowa Irena. tata Krzysztof // Genowefa Paweł NOWAK. dziadkowie z obu str. Józef ŚWITALSKI //

kartka 1 strona 2   

 

 // Mąż. brat Jan. dziadkowie, rodzina // POPIELSKA Marianna. KĘPA Janusz Jerzy Kazimierz Florentyna Władysław. NIEZIOŁEK Jadwiga Helena Władysław. SZUMIELEWICZ Jarosław Roman Stanisława // Zygmunt BOREK. Józefa Jan ZIELKE. Helena Lech MANIŃSCY // z rodz. KUŚ KUCHTA MAJER BULCZAK HIRT CZARNIK WĘSIERSKICH RUSINEK // Jan Halina ŻOŁNOWSCY. dzieci Wanda Jan, pokrewni // Rajmund GŁĘBOCKI. Zofia Franciszek RUCIŃSCY, pokrewni // Rafał Zuzanna Maria Jerzy Genowefa Mieczysław Apolinary JASZCZĘBSCY. Waldemar BIEDZIŃSKI. Tadeusz Stefania Czesław MAGRYTA, wszyscy z rodz. // Stanisława Wacław Jan ZAŁĘSCY. Pelagia JUSTOWICZ. Wanda Henryk SADKOWSCY. Franciszek Franciszka RATYŃSCY // Janina Jan Olga Władysław KALISZ. Tadeusz Lucjan Józefa DANKWARDT. Anna Andrzej Aleksander Wacława GRZESIAK // Henryk Helena Adam CHOJDA. Anna Jan Mateusz BOŻEK // Albin Waleria LEYK. Serafina, Elżbieta // Czesław BIELAWSKI. Urszula Roman MAZURKIEWICZ. z rodz. BIELAWSKICH  BOROWSKICH  DUTKIEWICZ  MAZURKIEWICZ  ŻURKOWSKICH // Cecylia Kazimierz Barbara MADEJ. Henryk Stefania Jan MARSZAŁ. z rodz. MADEJ  MARSZAŁ  SZYDŁOWSKICH CHMIELEWSKICH, Ania Piotr // Wanda Józef Zdzisław Michał LICIACHO. Helena Krystyna Szczepan Konrad ŚWIĄTEK. Elżbieta LANDECKA. Józef KLEM. Irena KUŹMA. Monika GÓRSKA // Leonarda Stanisław LENIEC. Anna Kazimierz KOLASA. Maria Antoni Hipolit Jadwiga SZOT. Bronisława JEWTUCH // Wacław Władysława Piotr Jan Eugenia Bogumiła Mirek Janina SERZYSKO. Józef PISIEWICZ. Alfred TOCZKO // Marianna Mieczysław Witold NURKIEWICZ. Jadwiga Józef WALASZCZYK. Maria Stanisław TRZASKOWSCY. Gertruda Wincent LEWANDOWICZ // Anna Genowefa Władysław ZADORA. Józef Maria KARPIŃSCY. Małgorzata KARKOSZKA, z rodz. KARPIŃSKICH  ZADORA. Zbigniew TOMA. Danuta ŚWITALSKA, zmarli z żywego różańca // PAPIS Regina Helena Jan Józef Marianna. KMITA Jan. ZAWISZA Paweł. SWITALSKA Danuta. KUCHARCZYK Marcjanna Jan Józef. RICHERT Stefania Władysław Mieczysław. RUTKOWSKI Władysław Helena Marianna Dariusz // WŁODARCZYK Jan Bronisława. MAŁECKI Jan Marta Leokadia Ryszard. GÓRECKA Cecylia. KLONOWSKA Halina. GAŁĄZKA Marzena // z rodz. ŚWITALSKICH  WĄDOŁOWSKICH  JARNICKICH  RYMSZA BORAWSKICH  DUDZIK  ŻURAWSKICH  BOZUCHALSKICH  ROLECKICH  CIECIERSKICH  SIEDLECKICH  WIĘCASZEK  TURZYŃSKICH  KOLEŃSKICH  SKOLIMOWSKICH  MIECZNIKOWSKICH  GOTOWICZ  RAWDANOWICZ  TURCZYNOWICZ  SOĆKO  PODWÓRNYCH  MIEŃKOWSKICH  KOBIELSKICH  ZIELIŃSKICH // Janina Klemens CHOROSZEWSCY. Katarzyna RUDNICKA. Jadwiga Edward DĄBROWSCY // Regina Leopold Władysława Kazimierz Jarosław GOŁĄBEK. Weronika Tadeusz Aleksandra Józef STROJECCY. Aniela Antoni KONKOL. Janina Jerzy MACIANIS. Elżbieta Józef BACH. Genowefa Tadeusz HEBEL. Mirosława Klemens OKROJ. Danuta Krystian CIEROCCY. Henryk Iwan Henryk HENSELEIT. Lucyna DOBACZEWSKA // Zofia MYŚLIWIEC. Bronisława Paweł Eugeniusz  Urszula HINZ. Stefania STACHOWSKA // Wacław Helena Wacław JAKUBOWSCY. Władysław Maria Kazimierz CZYŻEWSCY. Felicja Jan Stefan Stanisław RUTKOWSCY. Kazimierz CHYC //

 

ZA DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE

 WYPOMINKI ROCZNE 2019 / 2020     kartka 2 strona 1

 

// Henryk BUSZKA. rodzice brat Anastazja Franciszek Eugeniusz GŁOWACCY. Kazimierz JAKIMIUK // Ludwik Janina Michał KACZOROWSCY. Anna Mariusz BAKA. Wiesława Jan KOZŁOWSCY. Stanisława Józef ZALEWSCY // Władysław Bronisława  Franciszek CZACHAROWSCY. Józefa Józef DOMAGAŁA. Stefan SMOLIŃSKI. Bożena FALKOWSKA //

 rodzice Anna Kazimierz, Anna Bolesław. Alicja Mieczysław. dziadkowie z rodz. OLLIK SKIBA KRUK. siostra Maria Wojciech Tomasz Ryszard Maria Janina Bożena Lucyna Marian MIĘTKIEWICZ // Józef Pelagia Albin FORMELA. Józef Bronisława KOZIEŁ. Teresa Tomasz DULEPA. Józefa KLIMEK. Irena PACANOWSKA // Renata Jan NOWAK. Brygida Józef MUSIALIK. Józefa Kazimierz KOWALSKI. Janusz RYGIELSKI // Roman Józef BERSCY. Stefan WARSZEWSKI. Józefa Leon KUCHARSCY // Halina Bolesław GAJEWSCY. Stanisława Franciszek KOWALSCY. Maja SZYPLIK. Teresa HARASTOWICZ // Czesław KOWALSKI. Czesława Jan KARCZEWSCY. dziadkowie GAJEWSCY  POPOW  GOGOLIŃSCY  KOWALSCY. Gertruda Tadeusz GAJEWSCY // Aleksander Helena REIRER. Józef Maria BRUNATH. Stanisława Józef Marek BUDZISZ. Stanisław TURZYŃSKI. Mieczysław DENIZIAK. Antoni SZULC // Urszula Tadeusz Hanna Leokadia Paweł BEŁDOWSCY. Mieczysława Stanisław Bronisław ŚWIĄTKOWSCY . Grażyna DAHL. Danuta Zenon SZAJBLER. Barbara Jerzy MUSIAŁ. Stanisław ZAPADKA // Henryk KABAT. rodzina ROMAN. rodzice // Salomea Marian KUNKA. Alfreda Stanisław BABIARZ. Magdalena KURZAWSKA // Józefa Zbigniew ĆWIKLIŃSCY. Maksymilian DĄBROWSKI. krewni i znajomi // Wiesław HOSZCZARUK // Bogdan SZYMANKIEWICZ. zmarli z rodz. JUŚKIEWICZ  SOBISZ  DENIZIAK // Dariusz PAJĄK. Alfreda KRÓL. zmarli z rodz. ZBOŻYŃSKICH  PAJĄK  KRÓL // Wacław Bogumiła Zbigniew Maria Bronisław PRUC. Mieczysław Jan Izabela Antonina Mikołaj WIERZBCCY. Jan Marian Władysława Katarzyna Waleria PAKOSZ // Jerzy TOPOLNIAK. z rodz. TOPOLNIAK  PYTEL  MET  NITECKICH. Grzegorz KOZŁOWSKI // Edward KOWALCZYK. z rodz. KOWALCZYK  MORACZYŃSKICH  KRAŚNIK  ORDZIŃSKICH. Halina Antoniak // Barbara Jan STYCZYŃSCY. Janina Andrzej BIEŃ . Ks.Ryszard KRÓL. Monika PROKOPIUK. Wiesław BORYCKI // z rodz. KARCZEWSKICH  ROSTKÓW  ULIKOWSKICH  FIUKÓW // Franciszka Władysław PANTUCHOWICZ // Józef Salomea Ryszard NIEZNAŃSCY // Felicjan Klara Elżbieta CIEPLIŃSCY. Zdzisława ROGACZEWSKA. Stanisława KLUCEWICZ. Andrzej OGRODNIK. Daniel MAREY. Stanisław KACZMAREK // Helena BANDZEREWICZ. Jan Gertruda KUREK. Antoni KORDEK. Bolesław MACHOLL // Janina Helena Seweryn GOTOWICZ. Krystyna Jan BABIJCZUK. Anna Stanisław Krystyna HATAŁA. Henryk BEMOWSKI // Józef Stanisława Krystyna Aleksander Zdzisław Stanisław SULEJ. Jan Franciszek Natalia Kazimierz CHADAJ // z rodz. STAWSKICH  GŁOWICKICH  WOJTKOWIAKÓW  MARCINIAK  KSIĘŻOPOLSKICH // Tomasz Katarzyna Antoni Maria Mieczysław BUKOWY. Aniela Władysław Zdzisław PELC. Aniela Stanisław SŁAWIŃSCY // Maria Alfons ONEZORGE. Anna Franciszek MEDYŃSCY. Antonina Bronisław KWAŚNIEWSCY. Józef Elżbieta Józef ZAJĄC zmarli z rodz. // Helena Emil SZREDER. Genowefa Wacław SADOWSCY. Marek Łukasz ZADKA. Łukasz CYROCKI // Tadeusz ŻĘDEŁEK. Kazimierz JANUS. Emanuel SŁODCZYK. Józef RUBIŚ. Anna Eugeniusz Elżbieta Daniel Krzysztof KEMPA. Mieczysław ROKOSA // Stanisława LEWANDOWSKA. zmarli z rodz. LEWANDOWSKICH  DONARSKICH  BIAŁOSZEWSKICH  CZEREMUŻYŃSKICH // Maria GADOMSKA oraz rodzina // Stanisław BISKUPSKI. Jadwiga SZABELSKA. Bogdan STASIAK // Henryk GOLISZEWSKI. Anatol GOŁOWICZ. Józef Czesława CHABEREK i zmarli z rodz. // Alojzy KLANG. Maria Paweł HINZ. Klara Jan GBUREK. Gabriela Józef PIOTROWICZ. Irena Norbert PPOBŁOCCY. zmarli z rodz. KLANG  HINZ GBUREK // z Jerycha Różańcowego Zofia Krystyna Henryka Stasia Danuta Lodzia Teresa Tadeusz Eugenia Krystyna Ania // Irena Adam CZARNOWSCY. Marian STOLTMANN // Bolesław Józef Aniela MACHOLL. Dorota Bernard Jan Bernard URMANIN. Leon Agnieszka SIEWERT // Wacław Helena GRABIŃSCY. Elżbieta ŻYWIECCKA. Bogumiła SIEWERT // Łukasz Łukasz Helena Emil Genowefa Wacław Zofia Marek Bogdan Robert Marian, zmarli z rodz. BOJK  RUTKOWSKICH  SADOWSKICH  ZADKA  KOLIŃSKICH  DRYWA  WALERYCH  SZREDER // Aldona Wacław ŚWIĘCCY // Jerzy Maria Wincenty ŻEBROWSCY. Łucja Marian KOŁACCY. Janina Jan RUTKOWSCY. Tekla Antoni BOIKE //

 

kartka 2 strona 2   

 

// Maria Konrad KRUPOK. Aniela Władysław WIŚNIEWSCY. Aniela Piotr GERCZYK. Elżbieta ŻAL. Jan CHAREWICZ // Urszula Józef Stanisław Marian Kazimiera TOKARCZYK // Marianna Gustaw Bronisław BOGACZ // Paweł JEGIERSKI. Henryk KONOPACKI. Elżbieta PEDYNKOWSKA. Cezary ANKOWSKI. Ks.Henryk RYCHERT. Ks.Henryk PIOTROWSKI. zmarli z rodz. KONOPACKICH  MACHUJSKICH  JAGIERSKICH  MELLER  BOROWYCH // Maria Bronisław Kazimierz Zofia Edward Tadeusz Anna, zmarli z rodz. WOJTOWICZ  SZYMANIUK  ANDRZEJCZUK  ARCISZ // Stanisław Regina Helena JUREK. Stanisław Janina DZIURDZIAK //

 Marianna GAŁĄZKA. Jan BRZOSTEK. Leokadia Franciszek KULESZA. Józefa Paweł PIÓRKOWSCY // Klementyna STEFAŃSKA. Nikodem DALIDOWICZ. Antoni KUTKIEWICZ. Antoni STEFAŃSKI. Aleksander WALAS // z rodz. MICHALSKICH  RZEŹNIKÓW. Marianna LESTWOŃ. Petronela Jan SIENKIEWICZ. Genowefa Mieczysław JAROSZ // Antoni SZULC. teściowie Helena Antoni. Anna TRUSZKE. Józef BUDZISZ. Ryszard SUSKI. dziadkowie // Elżbieta Władysław GRUBBA. Ryszard GARSTKA. dziadkowie // Wacław MELKAŁ. Zofia Władysław DOGIELSCY. Marianna Albin Kazimierz Remigiusz Mieczysław OPOREK. z rodz. OPOREK  DOGIELSKICH, znajomych przyjaciół // z rodz. CERANOWSKICH Gabrielę Martę Józefa Tadeusza. WYSOCKICH Michała Bronisławę Adama. OKOŃSKICH Mikołaja Jadwigę Longinę Teresę Mieczysława Ludwikę Jana Józefa Czesława Martę. DZIENIUSZÓW Józefa Rozalię Annę Elżbietę, "Małgorzatę" i "Floriana" (żołnierzy AK), Ks.Leona zamordowanego z Dachau. KUDEREWSKICH Stanisława Irenę. DĄBROWSKICH Andrzeja Stanisława. Eugeniusz CHWASTARZ. Józef KIPRA. Roman TWARDOWSKI. Grzegorz KOZŁOWSKI. Danusia ŚWITALSKA. Janusz MILLER. Jadwiga KATULSKA. Ks.Janusz WITKOWSKI. Józef PIROG. Jan ŚWIERZB.  Elżbieta Bogdan Leszek Longin Irena Damian Marek HERMAN, Bogusław // Anna Jan CHROMIEC. Józefa Stanisław Józef Teresa zmarli z rodziny POPIK  HUKAŁA  KULA  PRZYSZLAK  SZABŁOWIŃSKI CHROMIEC. dziadkowie i chrzestni. Edward LIGOCKI. Wiesława ANIOŁOWSKA. Anna BUDZYŃ. przyjaciele // JOACHIMIAK Stanisława Tomasz Leon Marian. PERNAK Władysława Marian Ewa Felicja. PACHOŁEK Czesława Piotr. GULCZYŃSCY Czesława Franciszek Bronisław Henryk Albin// z rodzin PAWŁOWSKICH  KOŁACZ OKSANICZ BETAŃSKICH  CICHARSKICH  RASZEWSKICH  KUBIAK  JEROSŁAWSKICH  BONK CHYLEWSKICH  MIGAWA STRYSZYK OSESEK SCHIMANKE. KOŁACZ Grzegorz Katarzyna. OKSANICZ Benedykt Salomea Jan Anna Aleksander.  BOGUSIAK Wincenty.  CICHARSCY Stanisław Wiktoria.  KUBIAK WŁADYSŁAW Marianna Edward Józef Jan.  JEROSŁAWSCY Augustyn Anna.  BONK Władysław Marta Kazimierz Marta.  MIGAWA Johan Henriette. STRYSZYK Teodor Paulina.  CZYS Władysław Agnieszka.  CZYŻ Valentin Jadwiga Maria.  SCHIMANKE Halina // Marianna Janina Józef Wincenty JAGODZIŃSCY. Zofia Jan SAWICCY // Maria Józef GŁOWACCY. Danuta Ryszard SĘK. Marianna Jan WÓJCIK // Czesława Michał Czesław SIWKO. Ryszard SUDNIKIEWICZ // Stanisława Władysław JUSZCZYK//

 

ZA DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkich Świętych 

Msze Święte 9.00, 11.00, 17.00 

Cmentarze: 

Oksywie Parafialny   14,00

Oksywie Wojskowy   12.00

Obłuże Parafialny      14.30,   

Kosakowo Parafialny 12,30.

Pierwoszyno Komunalny  14.00 

Listopad 2020

Dzisiaj jest

sobota,
28 listopada 2020

(333. dzień roku)

KALENDARZ LITURGICZNY

Sonda

ULUBIONA MSZA SWIĘTA

9.00

11.00

12.15

17.00

20.15


Licznik

Liczba wyświetleń:
1716136

Wyszukiwanie