DWUNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU          20 czerwca 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Eucharystia, w której uczestniczymy, jest cudem dokonującym się na naszych oczach, lecz rzadko tak o niej myślimy. Może gdyby wśród nas Jezus dokonał tak spektakularnego znaku jak ucieszenie burzy na jeziorze Genezaret, przypadlibyśmy Mu do stóp. A tu, na tym ołtarzu, w czasie każdej Eucharystii dokonuje się cud: Bóg staje wśród nas i jest dla nas pokarmem. Niech nigdy nie zabraknie nam wiary w słowa Jezusa: „[…] Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20).

2. Nabożeństwo czerwcowe codziennie po Mszy Świętej Zadbajmy o to, byśmy choć raz rodzinnie stanęli przed obliczem Jezusa utajonego w Najświętszym Sakramencie.

3. Zakończyliśmy adoracje Jerycha Różańcowego serdeczne Bóg Zapłać wspólnocie za czuwanie –dzięki waszej posłudze kościół jest otwarty i można adorować Pana Jezusa przez cały tydzień co miesiąc.

4. Bóg Zapłać za ostatnią kolektę inwestycyjną zebraliśmy 3 600 zł

5. W środę 23 czerwca w Rzymie rozpocznie się 10. Światowe Spotkanie Rodzin (potrwa do 27.06) pod hasłem „Miłość rodzinna: powołanie i droga do świętości”.W środę przeżyjemy także Dzień Ojca. Na Mszy Świętej w szczególny sposób będziemy się modlić za wszystkich ojców w naszej parafii, by wzorem św. Józefa odważnie podejmowali wyzwania wynikające z ich powołania.

6. W czwartek 24 czerwca przypada uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, który wzywał do nawrócenia i przygotował drogę Jezusowi. Wskazał Jezusa jako Baranka Bożego.

7. W piątek zakończenie roku szkolnego. Zapraszamy o godz.8.00 na Mszę Świętą dziękczynną za wszelkie dary i łaski, których Bóg udzielił nam w tym roku. O 9.30 w szkole uroczysty apel kończący rok szkolny 2020/21

8. Wczoraj ks. Biskup Szlachetka  udzielił Sakramentu Bierzmowania 17nastce naszej młodzieży –młodzież stanęła na wysokości zadania pięknie i godnie ,dziękuję rodzicom za zaangażowanie i pomoc również w podjęciu ks. Biskupa i księży z dekanatu na plebanii. Podziękowania Pani Lucynie i Leszkowi oraz dziewczynom z Presto, pani Monice naszej organistce. Podziękowania pani Karolinie która wraz z rodzicami bierzmowanych pięknie udekorowała kościół, naszej Służbie Liturgicznej jak zwykle perfekcyjnej od najstarszych po najmłodszych – (kandydat Franek zaczął swoja kandydacka służbę od razu od wielkiego wyzwania –coś wypadło jednemu z ministrantów i nie przyszedł na Mszę Świętą ,mały Franek musiał go zastąpić trzymając insygnia biskupie-dał radę !Gratulacje)

Jeszcze raz cieszę się że naszej młodzieży udało się tak pięknie i dojrzale przeżyć ten sakrament

9. Intencje Mszalne. Gazeta ewangelizacyjna i Gość Niedzielny

Życzę wszystkim błogosławionego tygodnia ks. Kordian Gulczyński

Zasady przyjmowania do Gdańskiego Seminarium Duchownego

w roku akademickim 2020/2021

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Gdańskiego Seminarium Duchownego (GSD) powinien:

1. Odbyć rozmowę kwalifikacyjną z Rektorem GSD (lub wskazanym przez niego zastępcą); konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania (tel.: 58 552 00 50 lub 58 552 22 34).

2. Przedłożyć w rektoracie GSD następujące dokumenty:

·         własnoręcznie napisane podanie

       (skierowane do Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, Metropolity Gdańskiego);

·         własnoręcznie napisany życiorys;

·         świadectwo chrztu i bierzmowania;

·         świadectwo ukończenia szkoły średniej;

·         świadectwo maturalne (można dostarczyć po rozmowie kwalifikacyjnej);

·         opinię Księdza Proboszcza;

·         opinię Katechety ze szkoły średniej;

·         kartę zdrowia oraz zaświadczenie lekarskie, potwierdzające, że można podjąć studia (druk do pobrania na www.gsd.gda.pl w zakładce „Kandydaci”)

·         3 fotografie;

·         ksero dowodu osobistego;

·         wypełniony formularz danych personalnych kandydata do GSD (punkt 29 pozostawićniewypełniony)(druk do pobrania na www.gsd.gda.pl w zakładce „Kandydaci”).

Termin przyjmowania zgłoszeń: od 11czerwca do 13 lipca 2018 r. oraz dodatkowo od 27sierpnia do 1 września 2018 r.

3. Dokonać rejestracji internetowej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w tym dokonać opłaty rekrutacyjnej zgodnie z zasadami podanymi na stronie www.irk.uksw.edu.pl

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt drogą mailową lub telefoniczną:

e-mail: ; tel.: 58 552 00 50.

PRZYGOTOWANIA

Dzisiaj jest

wtorek,
22 czerwca 2021

(173. dzień roku)

KALENDARZ LITURGICZNY

Sonda

ULUBIONA MSZA SWIĘTA

9.00

11.00

12.15

17.00

20.15


Licznik

Liczba wyświetleń:
1910566

Wyszukiwanie