Zgodnie z naszą tradycją  Komunia Święta i Spowiedz Święta w naszej parafi odbedzie się : 29 maja 2022 r o 11.00  a pierwsza Spowiedz Św w sobotę 28 maja o 10.00 ,biały tydzień od 30 maja do 3 czerwca dzieci biorą udział w procesji Bożego Ciała 16 czerwca

Powrót

Powrót

Powrót

Powrót

   Przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii Świętej odbywa sie wyłącznie w parafi zamieszkania ,w związku ze specyfiką SP nr 28 jest możliwość przygotowań dzieci z poza parafii jednak dopiero po rozmowie z ks proboszczem i jego indywidualnej zgodzie. 

Wszystkie dzieci które w roku 20      (czyli w trzeciej klasie) będą przygotowywać się  do Pierwszej Komunii Świętej  w naszej parafii ,rozpoczynają swoje przygotowanie od uczestnictwa w  procesji Bożego Ciała . Dziewczynki kandydatki do Pierwszej Komunii  sypią kwiatki przed Panem Jezusem a chłopcy  niosą Różaniec procesyjny ku czci Matki Bożej - spotkanie  dla tych dzieci i rodziców odbędą się w poniedziałek wtorek środę przed Bożym Ciałem o godzinie 17.00 przed kosciołem.

 

Spotkania przygotowujące z księdzem proboszczem (katecheza sakramentalna) odbywać się będą  w  w szkole .Msza Święta coniedzielna dla dzieci o godzinie 11.00. (oraz 12.15 w każdą II niedzielę miesiąca razem z rodzicami w ławce)

Rózaniec co środę i piątek w pażdzierniku o 17.00 , Roraty w grudniu o 7.00 od poniedziałku do piątku , "pasterka" o 22.00 albo o 24.00,Droga Krzyżowa w Wielkim Poście o 17,00 w piątki ,Triduum Paschalne : Wielki Czwartek 18.00 Wielki Piątek 19.00 i Wielka Sobota 21.00

Rodzice przyszłoroczni sprzątają kościół przed tegoroczną Komunią Świętą w piątek

 

 

 

Uroczystość Przyjęcia do I Komunii Świętej ma miejsce w ostatnią niedzielę maja

 o godzinie 11,00  spotkanie przed krzyżem o 10,45  

W sobotę o godzinie 10,00 Dzieci przystapią do Uroczystej Pierwszej Spowiedzi Świętej.

 • wymagane dokumenty:
 • metryka chrztu dziecka
 • pozwolenie ks. Proboszcza, jeśli dziecko ma przystąpić do sakramentu poza swoją parafią
 • wymagania:
 • wiara rodziców i dziecka
 • uczestnictwo w katechezie szkolnej
 • uczestnictwo w Mszach Świętych niedzielnych godzina 11.00
 • uczestnictwo rodziców i dziecka na Mszy Świętej w drugą niedzielę miesiąca o godzinie 12.15
 • uczestnictwo w Mszach Świętych Roratnich o godzinie 7.00 (poniedziałek-piątek) w czasie Adwentu
 • uczestnictwo w Drogach Krzyżowych o godzinie 17.00 w trakcie Wielkiego Postu
 • uczestnictwo w "pasterce dziecięcej" o 22.00
 • uczestnictwo w Triduum Paschalnym (Wielki Czwartek.Wielki Piątek,Wielka Sobota)
 • uczestnictwo w procesji Bożego Ciała 
 • uczestnictwo w naukach sakramentalnych z księdzem proboszczem 

 

+ Zwiększenie troski o przygotowanie dzieci do uczestnictwa we Mszy świętej.

"Wprowadzenie w liturgię Mszy świętej winno się odbywać w ścisłej łączności z całokształtem wychowania, wdrażania do obowiązków ogólnoludzkich i chrześcijańskich. Szczególnie ważną rolę ma tu do spełnienia katecheza, na której dzieci przez poznawanie i rozważanie słowa Bożego wprowadzane są w liturgię słowa. W czasie katechezy dzieci mają okazję do zapoznania się z tekstami Mszy świętej i modlenia się nimi. Katecheza jest także dobrym wprowadzeniem w liturgię eucharystyczną. Na katechezie bowiem kształtowane są postawy umożliwiające dobry udział w Eucharystii: postawa słuchania słowa Bożego z wiarą i postanowieniem realizowania go w życiu, podziwu dla dzieł Bożych, uwielbienia, wdzięczności, bezinteresowności, postawa ofiary to jest ofiarowania siebie wraz z Chrystusem Ojcu, która wyraża się w wiernym wykonywaniu codziennych obowiązków (w domu, szkole itp.), cierpliwe znoszenie różnych przeciwności, służba innym itp. Dlatego też katecheci winni stale udoskonalać katechezy o Mszy świętej, traktując je jako niezwykle ważne etapy inicjacji chrześcijańskiej, i zabiegać o coraz lepsze związanie katechizacji z liturgią."

 

+ Szczególna troska o obecność dzieci na niedzielnej i świątecznej Mszy świętej oraz o ich aktywne uczestnictwo

"W niedziele i święta w miarę możności w każdej parafii należy odprawiać specjalną Mszę dla dzieci, a jeżeli to nie jest możliwe, należy odprawiać Mszę świętą z homilią dla dzieci." (...)

 

+ Szczególna troska o dobre przygotowanie dzieci do pierwszej spowiedzi i I Komunii świętej.

"Należy pamiętać, że właśnie w okresie przygotowania do pierwszej Komunii świętej powinno dokonać się zasadniczo wprowadzenie dzieci w świadome, czynne i pełne uczestnictwo we Mszy świętej. W związku z tym należy w tym okresie pogłębiać i uaktywnić uczestnictwo tych dzieci we Mszy świętej, a także dążyć do tego, by uczestniczyły one we Mszy świętej także wspólnie ze swymi rodzicami. Rodziców tych dzieci należałoby zapraszać na katechezy o Mszy świętej czy na specjalne prelekcje, aby mogli jak najbardziej świadomie pomagać dzieciom własną postawą w dobrym uczestnictwie w liturgii. Zasadniczym celem katechizacji w okresie przygotowania do pierwszej Komunii świętej winno być kształtowanie u dzieci i ich rodziców postaw eucharystycznych."

 

+ Podtrzymywanie zwyczajów związanych z rokiem liturgicznym.

"Zwyczaje takie angażując dzieci emocjonalnie przyczyniają się bardzo do ożywienia i utrwalenia przeżyć religijnych związanych z głównymi uroczystościami liturgicznymi. Należałoby podtrzymywać zarówno zwyczaje ściśle liturgiczne, jak i związane z pobożnością pozaliturgiczną na przykład roraty, pasterka, opłatek, nabożeństwo przy żłóbku, Droga Krzyżowa, adoracja krzyża, rezurekcja, nabożeństwo majowe, odpusty parafialne itd. Trzeba przy tym wyjaśniać religijny i teologiczny sens różnych praktyk i zwyczajów, aby dzieci traktowały i przeżywały je w sposób właściwy."

 

+ Rola chrześcijańskiej rodziny w wychowaniu dzieci do ochoczego i owocnego udziału we Mszy świętej.

"Duszpasterze powinni włączyć rodziców i całe rodziny do wychowania dzieci do udziału we Mszy świętej. W tym celu szczególnie przydatne jest organizowanie specjalnych konferencji dla rodziców i wychowawców. Trzeba podkreślać wartość wspólnej modlitwy w rodzinie i usilnie do nich zachęcać, pouczać, jak rodzice mają wprowadzać swoje dziecko od najmłodszych lat w życie modlitwy i postawę ofiarną. Należy bardzo popierać zwyczaj przystępowania całej rodziny do Komunii świętej w dniu pierwszej Komunii świętej dziecka, czy też w dniach szczególnie ważnych dla innych członków rodziny (np. imieniny czy urodziny)."

pytania   

 

Komunia 2023

Dzisiaj jest

czwartek,
01 czerwca 2023

(152. dzień roku)

KALENDARZ LITURGICZNY

Sonda

TEMPERATURA W KOŚCIELE

wystarczająca

niewystarczająca


Licznik

Liczba wyświetleń:
2498155

Wyszukiwanie