Chrztu udzielamy na niedzielnej Mszy Świętej  o godz. 12:15,

(poza niedzielą tylko nagłe przypadki)

zgłoszenie chrztu - w kancelarii : środa,piątek, w zakrystii w niedzielę po Mszy Świętej, bądż telefonicznie 795 589 707

 

+ Dokumenty wymagane przy zgłaszaniu chrztu:

  • odpis aktu arodzenia dziecka
  • zgoda ks. Proboszcza, jeśli dziecko ma być ochrzczone poza rodzimą parafią
  • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

 

+ zgłoszenie dziecka do chrztu

"Należy dążyć do tego, by rodzice zgłaszali dziecko do chrztu najpóźniej na dwa tygodnie przed projektowanym terminem. Przy zgłoszeniu powinni być obecni ojciec i matka; jeśli istnieje uzasadniona przyczyna, wystarczy obecność jednego z rodziców (...) Przy zgłoszeniu duszpasterz spisze akt chrztu na podstawie danych zawartych w odpisie metryki urodzenia z USC (...); jeśli będzie to możliwe i o ile zachodzi potrzeba, powinien zachęcić do zlikwidowania zaniedbań religijnych, omówić atmosferę wychowania religijnego w domu, zachęcić rodziców do przyjęcia Eucharystii w dniu chrztu dziecka oraz pouczyć o chrześcijańskim charakterze uroczystości domowych. Duszpasterze powinni wcześniej zachęcić wiernych, by swoim dzieciom nadawali imiona katolickie. Rodzice i chrzestni mogą złożyć podpisy w księgach zaraz po spisaniu aktu lub w innym terminie, najpóźniej jednak zaraz po liturgii chrztu. Wskazane jest, aby rodzicom i chrzestnym podczas zgłoszenia dziecka do chrztu wręczyć karteczki do spowiedzi i na katechezę przygotowawczą."

 

+ dopuszczenie dzieci do sakramentu

"Należy dopuszczać do chrztu wszystkie dzieci zgłoszone przez rodziców lub prawnych opiekunów, jeśli osoby te są wierzące i zobowiążą się, że dzieci będą wychowywane w wierze, w której zostaną ochrzczone.Wychowanie w wierze oznacza: doprowadzenie dziecka do świadomej przyjaźni z Chrystusem, a to dokonuje się przez: przekazanie dziecku podstawowych prawd wiary i zasad moralności głoszonych przez Kościół katolicki, a przede wszystkim

  • nauczenie dziecka modlitwy,
  • włączenie go w życie wspólnoty katolickiej (Msza św. niedzielna),
  • posyłanie na naukę religii,
  • doprowadzenie do pełnego udziału w Eucharystii i do przyjęcia sakramentu bierzmowania
  • oraz wprowadzenie w dojrzałe i odpowiedzialne życie chrześcijanina.

W związku z możliwością zaistnienia różnych sytuacji duszpasterskich ustala się:a) Nie udzielać sakramentu chrztu św. małym dzieciom bez faktycznej wiedzy rodziców (opiekunów), lub wbrew ich woli.b) Jeśli rodzice dziecka poprzestają na małżeństwie cywilnym, duszpasterz powinien starać się o doprowadzenie ich do zawarcia małżeństwa sakramentalnego przed chrztem dziecka. W przypadku wyraźnej odmowy, należy żądać na piśmie oświadczenia od rodziców dziecka i chrzestnych, że zobowiązują się wychować dziecko w wierze katolickiej. Również w wypadku, gdy rodzice żyją bez ślubu kościelnego z powodu przeszkód kanonicznych, należy żądać takiego oświadczenia.c) Jeśli jedno z rodziców dziecka jest wierzące, a drugie nie, dziecku należy udzielić chrztu.d) W zetknięciu się z trudnymi lub zawikłanymi problemami z zakresu chrztu, duszpasterz (...) powinien w poszczególne wypadki dokładnie wnikać, rozpatrzyć je, a następnie podjąć odpowiednią decyzję, lub w razie potrzeby zwrócić się do Ordynariusza."

+ rodzice chrzestni

"Dla każdego dziecka należy wybrać dwoje chrzestnych: ojca i matkę. Wybór chrzestnych należy do rodziców dziecka, natomiast duszpasterz sprawdza, czy przedstawieni kandydaci spełniają warunki określone przez Kościół i (...) zatwierdza wybór rodziców.(...) - Ze względu na zadanie chrzestnych w wychowaniu dziecka,powinni oni ukończyć 15 lat; - być katolikami wyznającymi swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła; - nie wolno np. dopuszczać do pełnienia tej funkcji osób żyjących w niesakramentalnym związku małżeńskim oraz młodzieży nie uczęszczającej na katechizację (należy żądać odpowiednich zaświadczeń)."

pytania    

Wielki Czwartek

Dzisiaj jest

środa,
17 kwietnia 2024

(108. dzień roku)

KALENDARZ LITURGICZNY

Sonda

Twoja ulubiona Msza Święta

9.00

11.00

12.15


Licznik

Liczba wyświetleń:
2747988

Wyszukiwanie