Zasady przyjmowania do Gdańskiego Seminarium Duchownego

w roku akademickim 2022/2023


Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Gdańskiego Seminarium Duchownego (GSD) powinien:


1. Odbyć rozmowę kwalifikacyjną z Rektorem GSD (lub wskazanym przez niego zastępcą); konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania (tel.: 58 552 00 50).


2. Przedłożyć w rektoracie GSD następujące dokumenty:

 • własnoręcznie napisane podanie (skierowane do abpa Tadeusza Wojdy SAC, Metropolity Gdańskiego);

 • własnoręcznie napisany życiorys;

 • skrócony odpis aktu urodzenia;

 • świadectwo chrztu i bierzmowania;

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej;

 • świadectwo maturalne (można dostarczyć w późniejszym terminie po rozmowie kwalifikacyjnej);

 • świadectwo o niekaralności;

 • opinię Księdza Proboszcza;

 • opinię Katechety ze szkoły średniej lub innego kapłana, który może dobrze zna kandydata
  i może o nim dać świadectwo;

 • kartę zdrowia oraz zaświadczenie lekarskie, potwierdzające, że można podjąć studia (druk do pobrania na www.gsd.gda.pl w zakładce „Kandydaci”)

 • 3 fotografie;

 • ksero dowodu osobistego;

 • wypełniony formularz danych personalnych kandydata do GSD (punkt 29 pozostawićniewypełniony)(druk do pobrania na www.gsd.gda.pl w zakładce „Kandydaci”).


Termin przyjmowania zgłoszeń: od 13 czerwca do 23 września 2022 r.


3. Dokonać rejestracji internetowej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie, w tym dokonać opłaty rekrutacyjnej zgodnie z zasadami podanymi na stronie www.irk.uksw.edu.pl(rejestracji należy dokonać we wrześniu w konsultacji
z prorektorem GSD)


W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt drogą mailową lub telefoniczną:

 

e-mail: sekretariat@gsd.gda.pl; tel.: 58 552 00 50.


Boże Ciało

Dzisiaj jest

czwartek,
13 czerwca 2024

(165. dzień roku)

KALENDARZ LITURGICZNY

Sonda

Twoja ulubiona Msza Święta

9.00

11.00

12.15


Licznik

Liczba wyświetleń:
2801757

Wyszukiwanie